Underskottet i Region Östergötland skenar och de åtgärder som hittills har vidtagits har inte räckt på långa vägar. När regionen summerar ekonomin under förra året är det preliminära bokslutsresultatet minus 1,5 miljarder kronor. Man hade visserligen budgeterat för ett underskott på drygt 1 miljard, men det blev värre än så. Förklaringen hittas i hälso- och sjukvården, som redovisar ett minusresultat på nära 1,7 miljarder.

Sedan tidigare har regionen beslutat om anställningsstopp, minskad administration, utfasning av hyrpersonal och generella sparbeting. Men fler åtgärder kommer att krävas och regiondirektör Mikael Borin flaggar nu för att det snart kan komma varsel.

– Som jag ser det är det sannolikt att regionen inom närtid kommer att behöva varsla medarbetare, säger han till P4 Östergötland.

Hur många som skulle beröras eller vilka yrkesgrupper som i så fall skulle omfattas kan han inte säga i dagsläget. Niklas Theorin, ordförande för Östergötlands läkarförening, har nyligen deltagit i ett samverkansmöte om framtiden med Mikael Borin men är hindrad av sekretess från att säga hur diskussionerna gick. Han tar dock emot planerna på ett eventuellt varsel med oro.

– Även om det kanske inte är det mest sannolika att läkare varslas kommer vi att påverkas av andra omständigheter. Finns det exempelvis inga vårdadministratörer får vi svårare att jobba, säger han till Läkartidningen.

Medlemmar har också hört av sig med frågor och funderingar.

– De är oroliga. Samtidigt som det pratas om varsel råder det ju anställningsstopp, vilket betyder att många som går på vikariat i väntan på ST-tjänst eller liknande inte vet om de kommer att få förlängt. AT-läkarna ser sig också om efter andra regioner att fortsätta i, så det finns en stor osäkerhet kring hur det ska bli.

Redan nu har det också blivit svårare för läkare att ta ut ledighet och fortbildningen har stramats åt.

– Man behöver helt enkelt vara på plats när det är färre huvuden som delar på arbetet, säger Niklas Theorin.

Ett nytt möte mellan region och fack hålls i nästa vecka.

Läs också:
Region Östergötland ska spara in 600 tjänster
Hyrstopp närmar sig i Östergötland