Under 2023 kom nästan 21 700 anmälningar in till Löf. Det är drygt 1 200 fler än året innan (se statistik nedan). Ökningen har flera grunder, såsom att vi rätt och slätt blir fler människor, och att flera verksamheter återgått till normal verksamhet efter pandemin och betat av väntelistor.

Samtidigt ser Löf, som står för »Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag« och ägs av regionerna, i sin analys att minskningen av undvikbara vårdskador skett inom ett flertal områden, exempelvis förlossningsvården, ledproteskirurgi och vårdrelaterade infektioner. Den sammanvägda bedömningen är att andelen undvikbara skador minskar, uppger Löf utan att gå närmare in på faktiska siffror i sin rapport.

»Det vi nu ser är resultatet av det breda patientsäkerhetsarbete som bedrivits inom svensk sjukvård under de senaste tio åren. Ett arbete som kommit att omfatta allt flera och större delar av landets sjuk- och tandvård«, berättar Pelle Gustafson, chefläkare vid Löf, i ett pressmeddelande från bolaget.

Totalt betalade Löf ut 570 miljoner kronor i ersättning till patienter under fjolåret.