Det blir en avbolagisering av ambulansen och de regionägda akutsjukhusen i Stockholm. Det klubbades på regionens fullmäktigmöte i dag, efter en stundtals hätsk debatt där oppositionspartierna KD, L och M hårt kritiserade den utredning som ligger till grund för beslutet.

– Det här har varit en prövning för oss som suttit i den här utredningen. Tidsramarna var alldeles för korta, nu har man förlängt det men ändå menar jag att man inte har kommit fram till ett mervärde jämfört med nuvarande organisation, sade Désirée Pethrus (KD).

Beslutet, som togs med votering och siffrorna 99 ja mot 50 nej, gäller Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och S:t Eriks Ögonsjukhus. Dessa ska nu bli förvaltningar under en ny nämnd. Även ambulanssjukvården AISAB ska avbolagiseras och få en egen nämnd.

Avbolagiseringen ska ske den 1 januari 2025, utom för ambulansen som ska avbolagiseras ett år senare, 1 januari 2026.

Läs mer:
Den politiska majoriteten vill avbolagisera Stockholms sjukhus
Öppnar för en central AT-ansökan – om avbolagiseringen klubbas igenom