I åratal har landets läkare hört mantrat att vården måste arbeta mer effektivt. Samtidigt är den administrativa bördan tung. Med detta i bakhuvudet började en forskargrupp bestående av läkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala, Danderyds sjukhus liksom universitetssjukhuset i schweiziska Basel att undersöka möjligheterna att använda AI för att generera medicinska anteckningar. I en ny studie, publicerad i tidskriften Acta Orthopaedica, utgick de från totalt sex virtuella patientfall som skulle efterlikna verkliga fall. Två ST-läkare, en i Sverige och en i Schweiz, fick i uppdrag att skriva slutanteckningar och patientbrev utifrån fallen. Därefter fick AI-modellen Chat GPT göra detsamma.

Cyrus Brodén. Foto: Akademiska sjukhuset

– Anteckningarna från både läkare och Chat GPT skickade vi sedan till en expertpanel med femton läkare och lät dem bedöma blint, säger Cyrus Brodén, ortoped och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Resultatet visar att Chat GPT var likvärdig läkarna i fråga om kvalitet på anteckningarna. När det gällde tidsåtgång syntes däremot stora skillnader.

– Det gick tio gånger snabbare för Chat GPT att generera anteckningarna, om man räknar in läkartid och sekreterartid – all tid som det tar att skriva patientbrev och slutanteckning, säger Cyrus Brodén.

Expertpanelen fick också frågan huruvida de upptäckt någon missvisande felaktig information i anteckningarna.

– Där såg man att det fanns en del felaktigheter både i ST-läkarnas och Chat GPT:s anteckningar. Du kanske reagerar på att man hittat fler fel i läkaranteckningarna; sex jämfört med fyra. Men man måste komma ihåg att det här är en pilotstudie med bara sex fall, så det är för tidigt att dra några stora slutsatser och säga att läkarna är sämre än Chat GPT, säger han.

Härnäst vill forskargruppen ta sig an ett större urval av patienter och även testa modellen i verkligheten. Det kommer dock med nya svårigheter kopplade till såväl patientsekretess som GDPR, då man inte vill skicka data till servrar i USA.

– Vi tittar på olika alternativ då datan måste hålla sig på servrar i Europa. Vi tittar också på möjligheten att göra så att Chat GPT varken sparar eller tränar på den information som den läser in, så som den gör i nuläget. Ett annat alternativ är att försöka ta fram lokala språkmodeller, alltså en svensk variant eller en som befinner sig lokalt på vårt sjukhus.

Cyrus Brodén tror att Chat GPT har stor potential att underlätta det administrativa arbetet inom vården i framtiden.

– Jag tror inte att AI helt kommer att ersätta läkaren. Däremot är det möjligt att AI kommer att användas för att skapa den här typen av anteckningar, medan vi läkare i stället bara granskar dem och får mer tid till andra arbetsuppgifter. Vi har antagligen bara skrapat på ytan av AI:s potential att generera medicinska anteckningar, säger han.

Läs också:
Försäkringskassans nya AI-verktyg hjälper personal att tolka läkarintyg
AI förutser när en patient kan skrivas ut
Hajpad AI delar forskarvärlden
Nya nav ska ta AI till vårdgolvet