I många år har Karin Pettersson varit överläkare och sektionschef vid Karolinska universitetssjukhuset. Vid sidan av jobbet på sjukhuset är Karin Pettersson engagerad i en religiös församling och hon är även styrelseordförande i församlingens vårdbolag. I februari i år kallades hon till ett möte på sjukhusets rättskansli. På plats fick hon beskedet att hon stängts av från sitt arbete, skriver Dagens Nyheter. En utredning hade visat att hon handlat grovt illojalt mot sin arbetsgivare, bland annat då hon inte anmält alla bisysslor och för att hon använt Karolinskas e-post i privata sammanhang. Enligt SVT ska hon också ha föreläst för läkemedelsföretag och tagit betalt privat, i stället för till sin arbetsgivare. Senare fick Karin Pettersson veta att hon fått sparken och att hon dessutom hade polisanmälts.

Läkartidningen har varit i kontakt med Karin Pettersson som inte vill uttala sig. Till DN säger hon dock att hon är besviken på Karolinska och att hon önskat att hon haft en arbetsgivare som sa att »det här inte var så bra«.

– Jag har inte porrsurfat eller stulit knark. Och jag vet nu att jag inte borde ha använt jobbets mejladress när jag mejlar till församlingen, säger hon till tidningen.

Avskedandet har lett till protester bland medarbetarna. Enligt en namnsamling med rubriken »Skräckväldet på Karolinska« är det rättskansliet som är boven i dramat. »Rättskansliet består av icke-medicinska professioner som övervakar att vi som arbetar med kärnverksamheten – sjukvården – gör det formalistiskt korrekt. Enheten bildades i kölvattnet av Macchiariniskandalen för att motverka tystnadskultur, men effekten har blivit den motsatta: Management by fear.«

– Skulle man nagelfara läkare vid Karolinska tror jag att fler läkare skulle ha sådana här situationer. Vi tycker inte att det är skäl för att bli uppsagd, säger Magnus Westgren, tidigare chef för förlossningsverksamheten, till SVT.

Själv är han initiativtagare till ett öppet brev riktat till sjukhusets styrelseordförande Göran Stiernstedt. Brevet, som har fått in nära 900 namnunderskrifter, kräver en opartisk utredning, då avsändarna menar att Karin Pettersson har anklagats för illojalitet på »ytterst vag grund«.

Chefsföreningens ordförande Tina Crafoord känner inte till det specifika fallet kring Karin Pettersson, men uttalar sig generellt.

– Det är ett enormt pressat läge i vården just nu, med varsel och stora ekonomiska underskott, och självklart vill alla ledningsnivåer göra något åt det. Men när man vill visa handlingskraft ser jag en risk för att chefer avsätts på väldigt lösa grunder. Det i sin tur skapar en rädslokultur i resten av organisationen, så att alla chefsled och medarbetare där under tänker att »gör jag inte som jag blir tillsagd får jag gå«. Rädslostyrda organisationer är katastrofala, säger hon till Läkartidningen.

Läkartidningen har sökt Karolinska universitetssjukhuset för en kommentar.