I slutet av februari i år rapporterade flera medier om att det var slut på ADHD-medicinen Intuniv i hela landet. Däremot har inte alla doser varit slut samtidigt.

Vid ett tillfälle rapporterade SVT att åtminstone två av fyra doser fanns tillgängliga: 2 och 3 mg.

På Läkemedelsverkets hemsida framgår nu att 3 mg och 4 mg saknas i lager.

– Restnoteringen för 3 mg började gälla den 20 mars, och 4 mg har varit restanmäld sedan 17 november förra året. För de doserna finns nu en prognos att de är åter i lager 12 april, säger Samuel Silkestrand, utredare på Läkemedelsverket.

Det betyder inte att Intuniv-användare kan andas ut. En ny brist väntar:

– Vi hade nyligen fått tillbaka 1 mg och 2 mg i lager, men företaget har faktiskt anmält en kommande rest även för dem, säger Samuel Silkestrand.

Från och med 19 april har företaget nämligen rapporterat en ny brist på 2 mg, och från och med 19 maj även för 1 mg. Restnoteringarna väntas bestå till och med 12 juni.

– Det innebär att man inte kan påbörja en behandling med Intuniv, eftersom man alltid börjar med 1 mg och man kan inte dela en tablett. Det kan ju bli väldigt problematiskt för patienten.

Vad beror bristen på?

– Läkemedelsföretag måste ange orsak till restsituation till Läkemedelsverket, men kan ange att informationen inte får spridas vidare. Så är fallet med den här restsituationen.

Samuel Silkestrand vill samtidigt poängtera att det finns andra ADHD-läkemedel tillgängliga, om än med andra verksamma substanser.

– Tillgängligheten av ADHD-läkemedel överlag ser adekvat ut. Och när det gäller Intuniv så kan restnoteringen ändras från dag till dag.

Vad gör Läkemedelsverket för att undvika sådana här situationer?

– Vi utreder restanmälningar och för kontinuerliga dialoger med företagen. Vi fungerar som ett informationsnav och samverkar även med aktörer i försörjningskedjan, som apotek och sjukvården, säger Samuel Silkestrand.