Sedan Karin Pettersson, chef på förlossningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, fick sparken häromveckan för grovt illojalt agerande har missnöjet pyrt inom läkarkåren. I protestlistor återfinns formuleringar om ett skräckvälde på sjukhuset, med ett rättskansli som styr ner på minsta detaljnivå vad som får och inte får göras, och om en tystnadskultur som har vuxit fram. Under onsdagen planeras också demonstrationer på flera Stockholmssjukhus med udden riktad mot just rättskansliet – och med målet att ge Karin Pettersson jobbet tillbaka. Men ett mejl till medarbetarna från den tillförordnade sjukhusdirektören Patrik Rossi igår kväll har fungerat som bensin över öppna lågor. I mejlet skriver Patrik Rossi att var och en har en grundlagsstadgad rätt att delta i demonstrationer – men att »det är en rättighet som utövas på fritiden, dvs. utanför betald arbetstid … Att lämna sitt arbetspass utan tillåtelse utgör olovlig frånvaro«. De som inte fullgör hela sitt arbetspass har därmed inte heller rätt till full lön, enligt mejlet.

Jona Elings Knutsson. Foto: Privat

En som har reagerat på formuleringarna är gynekologen Jona Elings Knutsson.

– Jag tolkar det som att Patrik Rossi försöker skrämma oss från att genomföra manifestationerna, fastän vi har annonserat att de kommer att ske på lunchrasten.

Hon säger att hon har svårt att förstå syftet med hans mejl.

– Jag har försökt att snälltolka honom, men hur jag än försöker går det inte. Genom att formulera sig på det här sättet bevisar han ju vår poäng att det råder en tystnadskultur på Karolinska, säger hon till Läkartidningen.

I natt författade hon en skarpt kritisk krönika för Altinget. I den skriver hon att Patrik Rossi känner till att det handlar om en fem minuter lång manifestation, förlagd under lunchrasten. I stället för att förbjuda sina anställda från att demonstrera på arbetstid skulle han ha kunnat »medge de omfattande problem som Karolinska har med sin personalpolitik«.

Mejlet har inte avskräckt Jona Elings Knutsson från att demonstrera.

– Jag känner mig jättepeppad inför manifestationen och jag vet att många andra känner likadant. Många har suttit hemma och målat banderoller och plakat tillsammans, säger hon.

Läkartidningen har sökt Patrik Rossi för en intervju. Han återkommer dock med skriftliga svar på frågan om huruvida han förstår att hans mejl kan uppfattas som ett hot. »Ja, jag förstår att det kan missförstås och är ledsen för det. Mejlet blev tyvärr olyckligt formulerat. Anledningen till mejlet är att chefer har hört av sig och frågat om deras medarbetare har rätt att demonstrera. Vi har skickat ut meddelandet för att tydliggöra att alla har rätt att demonstrera och uttrycka sin åsikt. Karolinska sjukhuset kommer naturligtvis inte att vidta några som helst åtgärder mot medarbetare som vill uttrycka sin åsikt. Vi vill därför vara tydliga med formerna så att man kan nyttja sin yttrandefrihet utan att äventyra verksamheten.«

Läs också:
Uppsägningen ska granskas externt
V kräver extern granskning om tystnadskulturen på Karolinska
Facket redo för juridisk kamp för att ge sparkad läkarchef jobbet tillbaka
Förlossningschef sparkad för grov illojalitet – protester bland personal