Regeringen har fattat beslut om att inrätta en nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) konstaterar att det för personer som är i psykisk kris eller befinner sig i en svår livssituation kan vara avgörande att stöd finns tillgängligt.

– Det gläder mig därför mycket att regeringen i dag beslutat att inrätta en nationell stödlinje där legitimerad personal, dygnet runt, alla dagar i veckan, ska kunna lotsa personer vidare vid behov, säger han i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten får nu 22 miljoner kronor för att via en »utvald aktör« inrätta stödlinjen.

Regeringen tillför dessutom ytterligare 30 miljoner kronor under 2024 »till aktörer inom civilsamhället som erbjuder medmänskligt stöd via telefon och chatt«.