På söndag, den sista mars, löper Läkarförbundets nuvarande kollektivavtal med Sveriges Kommuner och regioner, SKR, ut. Men förhandlingarna om det nya avtal som ska ta vid har gått trögt. Så sent som häromveckan beskrev Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale stämningen som avvaktande och sa att parterna stod långt ifrån varandra. Hon flaggade då för att nuvarande avtal kanske skulle behöva förlängas i väntan på en lösning.

Men efter en viss ketchupeffekt mot slutet gick parterna trots allt i mål under skärtorsdagen.

– Vi är i hamn med förhandlingarna och vi är nöjda, men vi hade velat nå längre, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Det nya avtalet löper över ett år och innehåller en garanterad löneökning i nivå med märket på 3,3 procent. Därutöver är man överens om en hårdare reglering av läkares övertid. Redan i anställningsavtalen ska det framgå hur mycket övertid som förväntas på en viss tjänst. Det ska i sin tur göra det lättare för läkarna att säkerställa att de får rätt kompensation för att de förhandlar bort sin övertidsersättning. I det nya avtalet är man också överens om ett gemensamt arbete för att få upp lönerna för läkare tidigt i karriären.

– Vi tydliggör att läkare tidigt i karriären är väldigt viktiga för hälso- och sjukvården och dess utveckling, och att vi därför kommer att lägga fokus på nyanställningslönerna för läkare som inte fått sitt specialistbevis ännu, säger hon.

Läkarförbundet hade dock lagt fram ytterligare fem yrkanden, om bland annat högre ersättning för bunden jour och beredskap samt rätt för gravida att slippa jourtjänst. Dessa har fått stryka på foten. Precis som SKR ville blev det också ett kort avtal, vilket har både för- och nackdelar, enligt Sofia Rydgren Stale.

– Fördelen är att vi rätt snabbt kan komma tillbaka och förhandla igen. SKR har ju under hela avtalsrörelsen hänvisat till regionernas ansträngda ekonomi, och den ser ut att förbättras till nästa år, så det ger oss nya möjligheter i förhandlingarna. Nackdelen är att korta avtal ger mindre möjlighet till långsiktiga förändringar.

Du säger att du är nöjd med avtalet, men du ser inte så nöjd ut?

– Vi har förhandlat under rätt svåra förhållanden och man kan vara både nöjd, besviken och lite trött samtidigt, säger Sofia Rydgren Stale.

Läs också:
Tuffa förhandlingsmöten med SKR kvarstår: »Står långt ifrån varandra«
Läkarförbundet vill se särskild lönesatsning på underläkare
SKR:s bud inför nya kollektivavtalet med läkarna: Kort och sifferlöst avtal
Två dagars internat som första steg mot läkarnas nya kollektivavtal