I december ansökte Paolo Macchiarini om att få sitt fängelsestraff flyttat till Spanien, i stället för att avtjäna det i Sverige. Paolo Macchiarini är italiensk medborgare men sedan en tid tillbaka bosatt i Spanien.

För att en flytt av fängelsestraffet ska bli av, måste både svenska och spanska myndigheter ge sitt godkännande. Och nu har Kriminalvården i Sverige sagt ja till Paolo Macchiarini. Kvar återstår ett godkännande från spanska myndigheter, eftersom Paolo Macchiarini inte är spansk medborgare.

»Med hänsyn till att Paolo Macchiarini bedöms ha sin sociala hemvist i Spanien anser Kriminalvården att den sociala återanpassningen underlättas av att verkställigheten sker i Spanien. Ett överförande bedöms även i övrigt lämpligt«, står det i det svenska beslutet.

Paolo Macchiarini dömdes förra året till fängelse i 2,5 år för tre fall av grov misshandel i det mycket uppmärksammade målet om syntetiska luftstrupar i tre patientfall där alla patienter avlidit. Hovrätten kom fram till att Paolo Macchiarini i samtliga fall avlägsnat deras luftstrupar och att patienterna orsakats kroppsskador och lidande. Man gick på så sätt på åklagarens linje att ingreppen inte har överensstämt med vetenskap och beprövad erfarenhet och att ingreppen inte kan vara straffria.

Paolo Macchiarini överklagade domen till Högsta domstolen. Men där tog den rättsliga processen stopp. HD nekade prövning i ärendet.

Läs även:
Advokaten: Paolo Macchiarini vill avtjäna sitt straff i Spanien
HD nekar Macchiarini prövning