Under två år har förhandlingar pågått mellan Jämtlands läns läkarförening och Region Jämtland Härjedalen, sedan föreningen upptäckt att en stor mängd läkare i regionen under många år inte fått alla ersättningar de haft rätt till. Från regionens sida deltog dåvarande förhandlingschef Ann-Marie Åsander.

Ann-Marie Åsander. Foto: Privat

Hur kunde det bli så här?

– Det är många olika delar i det här. I grund och botten är det så att arbetsgivaren inte har haft koll på administrationen och att det har funnits kunsk

apsluckor. Förutsättningarna man har haft har inte varit så enkla. Läkarnas avtal med ersättningar är speciellt och i flera delar ganska komplicerade, det har försvårat administrationen. Våra stödsystem är inte heller anpassade för att vara så enkla som möjligt. De är inga självspelande pianon, utan man måste lägga in rätt för att det ska falla ut rätt. En del handlar om arvegods, att man har lärt sig av någon som har gjort fel, i all välmening. Sedan är det som alltid när det handlar om människor, det blir fel ibland.

Vad har ni dragit för lärdomar av det här?

– Att det är viktigt med tydliga rutiner. Att vi hela tiden måste fylla på med kunskap och att alltid skicka ut info när det blir förändringar. Att följa upp. Vi har utbildat på alla plan och i alla led: chefer, assistenter, HR-konsulter, lönekonsulter. Även läkarföreningens fackliga ombud har bjudits in till dessa tillfällen. Vi trycker också på att den enskilda läkaren har skyldighet att kolla sin lönespec. Tyvärr är lönespecarna ibland ganska svåra att förstå och det kan vara svårt för medarbetarna att se om de fått rätt ersättning.

Är det något ni har tittat på att förenkla?

– Man kan säkert anpassa, men det kostar pengar som kan vara bättre att använda till annat. Det är lättare att förhålla sig till det och utbilda kring det i stället.

Hur kommer ni att hålla koll på att felen inte upprepas?

Jag tror att det finns en större medvetenhet nu, man vet hur det ska vara. När vi har gjort kontroller så ser det bra ut. Men vi har inga planer på att införa något kontrollsystem, jag ser inte riktigt hur ett sådant skulle se ut. Då tror jag mer på utbildning.

Har ni någon uppskattning om hur mycket pengar ni nu ska betala ut i ersättningar?

– Helheten kommer vi inte att se förrän i slutet av 2025, då möjligheten att begära skadestånd tar slut. Det är ju fortfarande i sin linda, vi har precis börjat med rättningarna.

När ska alla drabbade vara kompenserade?

– Vi tar ett moment i taget, ett i månaden nu under våren. Målet är att vi ska bli klara innan sommaren. Sedan finns som sagt möjligheten att söka skadestånd till slutet av 2025. Det blir en enskild överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare.

Kan andra yrkesgrupper med andra avtal också ha drabbats?

– Nej, i varje fall inte i lika stor omfattning. Det mesta har varit kopplat till läkaravtalet. Så nej, inte vad vi har kunnat se. Att det finns ytterligare något stort systemfel, det har jag svårt att tro.

Hur ser regionstyrelsen på de pengar som nu ska betalas?

– Både regionledning, hälso- och sjukvårdsdirektören och politiker är informerade om tvisten utifrån ett arbetsgivarperspektiv. De har varit medvetna om att felen har varit omfattande och att det kommer att kosta. Oavsett så måste pengarna ut. De ersättningar vi har hittat som saknas, de måste ut i vilket fall då det är ersättning som medarbetarna skulle haft enligt våra kollektivavtal.

Läs mer:
Fel i läkarnas ersättningar i ett decennium – nu betalar regionen