– Jag vill å hela förvaltningens vägnar framföra en ursäkt till dessa patienter. Jag beklagar djupt att de har drabbats på detta sätt. Kvinnorna har vårt fulla stöd, säger sjukhusdirektör Stellan Ahlström i ett pressmeddelande.

Vid flera tillfällen har Dagens Nyheter rapporterat om hur kvinnor i fertil ålder i onödan fått sina livmödrar bortopererade av en gynekolog i Skaraborg. Kvinnorna fick alla vård av en och samma läkare, som diagnosticerat dem med bindvävssjukdomen EDS, Ehlers-Danlos syndrom. När sjukhusets utredning nu är klar uttalar sig de ansvariga cheferna för första gången. Chefläkare Christer Printz säger till DN att allvarliga fel har begåtts. »Osunda hierarkier«, alltså det faktum att läkaren var en senior kollega med hög status, har gjort att gynekologen kunnat fatta så stora medicinska beslut utifrån egna teorier, enligt Christer Printz.

Utredningen, som består av en extern och en intern del, slår fast att patienter med framfall har fått felaktiga diagnoser och att de därmed har opererats på felaktig grund. Kvinnorna har också fått ett bristfälligt bemötande, inte blivit lyssnade på och inte heller erbjudits en second opinion av en annan läkare. I ett pressmeddelande skriver sjukhuset att man tar fullt ansvar för det som granskarna har kommit fram till, samt att flera åtgärder har vidtagits och att ännu fler är på gång. Exempelvis ska diagnoser utanför den gynekologiska specialiteten, såsom EDS, hädanefter inte ställas av gynekologer utan sådana fall ska remitteras till andra specialister.

Gynekologen jobbar inte längre kvar på sjukhuset, men har tidigare nekat till anklagelserna om ovetenskapliga arbetssätt. I en intervju med P4 Skaraborg sa läkaren att hen »använt en etablerad metod som används i hela Sverige«.

Läs också:
Anmälda gynekologens egna ord om anklagelserna: »Etablerad metod«
Gynekolog i västra Sverige blir av med jobbet och polisanmäls
Åklagare inleder förundersökning om bortopererade livmödrar