Det var 2023 som SVT-programmet Uppdrag Granskning avslöjade vad som liknade mutbrott vid Akademiska sjukhuset. I centrum stod en tidigare läkare och verksamhetschef vid sjukhuset, en högt uppsatt chef på företaget Canon Medical Systems, samt en röntgenapparat som köpts in för 6,5 miljoner kronor. I mejlkonversationer mellan verksamhetschefen och Canon, skulle chefen ha begärt 200 000 kronor i samband med affären.

Canon hävdade då att avslöjandet gav »en grovt missvisande bild av verkligheten och vilseledde publiken genom en rad felaktiga påståenden«. Företaget menade att pengarna var för föreläsningar. Men Region Uppsalas chefsjurist gjorde en polisanmälan om tagande respektive givande av muta.

Ärendet växte rejält och nu har domen fallit i tingsrätten. Den konstaterar att verksamhetschefen under sju års tid tagit emot något under 4,8 miljoner kronor i mutor från fem olika företag. Två företag har drivits av tidigare kollegor till verksamhetschefen, och övriga är verksamma inom läkemedels- och medicinteknikindustrin, skriver domstolen.

Resultatet blev att Akademiska felaktigt betalat ut stora summor pengar till företagen, som sedan gått rakt ner i verksamhetschefens egen ficka. Rätten konstaterar att brotten begåtts genom flertalet osanna fakturor och betalningar med felaktiga kostnader.

Verksamhetschefen döms på 15 punkter. De handlar om grovt bokföringsbrott, tagande av muta, grovt tagande av muta, och grov trolöshet mot huvudman. Domen blir fyra års fängelse, 2,6 miljoner kronor i skadestånd till Region Uppsala, samt sju års näringsförbud.

Förutom verksamhetschefen åtalades sex andra personer, däribland Canon-chefen och två läkare. Det handlar om olika grader av bedrägeri och givande av muta, i ett par fall också medhjälp till trolöshet mot huvudman och grov medhjälp till detsamma. En person, en läkare, döms till 1,5 års fängelse. Övriga får villkorlig dom och dagsböter, samt näringsförbud i tre fall. Canon-chefen är en av dem som får näringsförbud, i dennes fall med tre år.

I huvudsak har de tilltalade förnekat brott, och i annat fall bestritt ansvar.

I ett pressmeddelande kommenterar Björn-Owe Björk, politiker för Kristdemokraterna som sitter i regionstyret samt andre vice ordförande i Vårdstyrelsen i Region Uppsala, att hela processen är ett »misslyckande för svensk offentlighet i allmänhet och Region Uppsala i synnerhet«.

»Att Region Uppsala på detta sätt blivit bedragna av en chef vi haft förtroende för och av företag vi ingått avtal med är en katastrof. Vi måste nu kalla till oss de företag som svindlat skattepengar för att få veta hur de avser att återupprätta vårt förtroende för dem«, skriver Björn-Owe Björk.

Domen kan överklagas.

Läs även:
Sju personer åtalas i misstänkta muthärvan på Akademiska i Uppsala
Region Uppsala utreder mutmisstänkt chef ytterligare
Region Uppsala polisanmäler misstänkt mutbrott kring inköp