Det är P4 Kristianstad som rapporterar att man i vissa verksamheter på Centralsjukhuset i Kristianstad hittills slängt överblivna läkemedel i de vanliga soporna.

– Vi har inte vetat att vårt sätt är felaktigt, säger Sara Widén, ansvarig chef på centraloperation, som är en av verksamheterna som hanterar överblivna läkemedel på fel sätt.

Här lämnas de flesta läkemedel till apoteket eller en särskild sortering. Men läkemedel som varit i kontakt med patienter har hittills slängts i de vanliga soporna i stället för i de särskilda behållare som ska användas för överblivna läkemedel med risk för blodsmitta.

Det kan till exempel handla om smärtstillande läkemedel eller narkosmedlet propofol.

Sjukhuset har nu tagit fram en tydligare sorteringsguide som ska göra det enklare att göra rätt.