Sedan den omtyckta och välkända förlossningschefen Karin Pettersson fick sparken från Karolinska universitetssjukhuset för att bland annat ha hanterat bisysslor felaktigt har det kokat bland medarbetarna. I ett brev till den tillförordnade sjukhusdirektören Patrik Rossi och sjukhusstyrelsen riktar nu 141 läkare och barnmorskor sin ilska mot den tillförordnade chefen för tema kvinnohälsa och hälsoprofessioner (KHP), Per Mattsson. Det var han som initierade advokatutredningen mot Karin Pettersson utifrån ett anonymt tips i stället för att höra sig för med medarbetarna och föra en dialog, skriver de i brevet. Det var också Per Mattsson som undertecknade Karin Petterssons avskedande »trots att han som läkare och docent vet att flera av de angivna skälen för avsked ingår i en överläkares arbetsuppgifter vid ett universitetssjukhus«, menar de. De är också kritiska till att beslutet om avsked fattades utan hänsyn till konsekvenserna för verksamheten. Sedan flera veckor tillbaka saknar temat »omistlig kompetens« i och med Karin Petterssons frånvaro, skriver de i brevet.

Det är inte första gången som det stormar kring Per Mattsson. Han har lett flera olika teman tidigare och sedan knappt ett år tillbaka är han chef även för tema hjärta-kärl-neuro. Inför den chefstillsättningen rapporterade Läkartidningen att medarbetare slog larm om hur hans ledarskap kopplades till detaljstyrning, tystnadskultur och ett alltför snävt fokus på ekonomi. Läkartidningen skrev också om låga förtroendesiffror för Per Mattsson i medarbetarenkäten på hans teman – och att flera medarbetare avstått från att ens svara på enkäten av rädsla för att kunna identifieras i resultatet, enligt läkarföreningen.

Att Per Mattsson kunnat rekryteras till ännu en chefstjänst mot denna bakgrund är omdömeslöst, menar brevskrivarna. »En tredjedel av sjukhusets alla teman har öppet kritiserat hans ledarskap. Vi anser att han har förbrukat sitt förtroende på Karolinska. Ett steg i rätt riktning för att utrota den utbredda tystnadskulturen, som så många medarbetare på Karolinska vittnat om i flera år, vore att Per Mattson avgår från samtliga chefsuppdrag.«

I ett mejlsvar som Patrik Rossi skickat till de 141 namngivna läkarna och barnmorskorna skriver han att Per Mattsson kommer att fortsätta sitt uppdrag till dess att den nya temachefen, Corinne Pedroletti, är på plats. »Jag kommer fortsatt, med full kraft, att verka för att den nya temachefen får de bästa förutsättningar för att tillsammans med medarbetarna utveckla Tema KHP framåt.« Corinne Pedroletti tillträder som temachef i mitten på maj.

Läkartidningen har sökt Per Mattsson för en kommentar.

Läs också:
Upprivna känslor på Karolinska – ny chef tillsattes trots personalens larm
Personal på Karolinska kritiserar föreslagen temachef i öppet brev