Maria Lundvall Sundh är beslutsfattande arbetsmiljöinspektör och samordnar tillsynsärenden på Arbetsmiljöverket. Foto: Privat

Hallå där Maria Lundvall Sundh, beslutsfattande arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, ni har gjort om formulären för anmälningar som rör brister i arbetsmiljön (6:6a) och för anmälningar som handlar om begäran om åtgärder för extra övertid, mertid eller nödfallsövertid (19a). Varför?

– Tidigare har vi haft pdf-blanketter som man fyller i, men det har inte alltid fungerat så bra. Det har handlat om begränsningar i textutrymmet eller att vi fått begära in många kompletteringar. Nu måste man i stället fylla i allt vi efterfrågar – det går inte ens att skicka i väg utan att ha fyllt i allt.

Vad har skyddsombud missat?

– Ibland har de ställt frågor eller bara beskrivit brister i stället för att ha krävt specifika åtgärder. Utan åtgärder eller krav på undersökning kan vi inte ens pröva ärendet. Ibland har vi också tvingats avvisa ärendet då framställan inte gått till arbetsgivaren först. Då måste vi ta kontakt för att fråga om det. En del gånger har inte fullständiga kontaktuppgifter funnits till varken skyddsombud eller arbetsgivare, och då måste vi skriva brev. Med snigelpost tar det flera dagar extra. Det är en hel del merarbete för oss att begära in kompletteringar.

Varför har ni inte gjort det här tidigare?

– Det handlar om att vi utvecklar hemsidan hela tiden. Pdf-blanketter avvecklas en efter en och nu ska det vara lättare att göra rätt.

Tror du att ni kommer få in fler anmälningar nu?

– Det är svårt att säga, men jag tror i alla fall att vi får in bättre formulerade anmälningar. I och med det lär vi inte behöva avvisa dem lika ofta.

Har du tips på hur skyddsombud bör agera gentemot arbetsgivaren för att slippa blanda in Arbetsmiljöverket?

– Ha en bra samverkan med arbetsgivaren. Det är visserligen lätt att säga – och inte lika lätt att få till alla gånger. Vi har numera konkreta förslag på hur man kan formulera sig i dialogen med arbetsgivare. Om det inte hjälper, kan skyddsombuden göra en framställan till oss.

Finns det risk för att det skär sig i de fall ni blir inblandade?

– Jag tycker inte det. Inom vården just är ofta skyddsombud och arbetsgivaren ganska eniga om vad som är bekymret; att exempelvis arbetsbelastningen är ett problem. Däremot kan man ha olika syn på hur man ska lösa saker. När det handlar om att det behövs mer personal eller fler vårdplatser kan vi inte hjälpa – det är ju samhällsproblem som man behöver jobba med på flera fronter.

Läs även: Färre 6:6a-anmälningar förra året: »Arbetsmiljöverket är tandlöst«