Långt innan de nya EU-reglerna om arbetstid började gälla i höstas invände många i vården att deras verksamheter skulle braka samman utan dispens. Enligt EU:s arbetstidsdirektiv har kommun- och regionanställda rätt till minst elva timmars sammanhängande vila varje dygn, vilket gått stick i stäv med vårdens långa arbetspass på olika håll. Därför inrättades förra hösten en särskild nämnd, med representanter för både fack och arbetsgivare, för att avgöra dispenser och pröva övergripande och principiella frågor kring reglerna.

Men det dröjde flera månader innan det första beslutet om dispens offentliggjordes – och under tiden fortsatte ansökningarna att välla in. Kurt Eriksson och Robert Schön som alternerade som oberoende ordförande i nämnden insåg snabbt att arbetet skulle sluka mer tid än de hade räknat med.

– Vi bedömde båda att det var en helt ohållbar situation med den stora ärendetillströmningen. Det var också ganska mycket oenighet mellan parterna om hur dispensreglerna skulle tolkas, och det gjorde det hela ännu mer tungarbetat. Numera är man nog ganska överens om tolkningen, men så var det inte när jag började. Jag såg framför mig hur jag skulle bli sittande med ärenden på heltid fram till midsommar och det var jag inte beredd att göra, säger Kurt Eriksson.

Både Robert Schön och Kurt Eriksson hoppade av. Till deras efterträdare utsågs Anders Ferbe, tidigare ordförande för IF Metall, som klev på sitt nya uppdrag i februari.

– Nämnden hade ju varit i gång ett tag, men som med allting tar det ett tag innan saker och ting sätter sig. Det var en lång kö med ärenden. Därför valde jag att hantera semesteransökningarna separat med delbeslut eftersom det var det som brådskade mest, säger Anders Ferbe.

Alla verksamheter som söker dispens för sommarens semestrar får därmed ett delbeslut om dispens för semesterperioden. Själv tycker inte Anders Ferbe att det har varit fråga om någon oenighet i nämnden. Tvärtom har parterna hanterat ärendena »på ett så klokt och pragmatiskt sätt som man kan«, menar han. Den senaste tiden har nämnden också kunnat beta av ärenden i en högre takt än tidigare.

– Vi har ökat genomströmningshastigheten ganska påtagligt. Vi har nämndsmöte i princip varje vecka och hanterar i snitt tio ärenden på varje sammanträde, säger Anders Ferbe.

I dagsläget har strax under trettio beslut om dispenser fattats. Först ut bland regionerna att beviljas dispens var Region Gotland som fick göra undantag från reglerna för två läkargrupper vid Visby lasarett. Men fortfarande väntar runt hundra verksamheter på besked. Och när väl alla beslut om dispenser har fattats finns en större fråga för nämnden att bena i. Som det är nu beviljas dispens bara för ett år och under den tiden ska ett omställningsarbete ske för att verksamheten hädanefter ska uppfylla kraven.

– Det finns ju en problematik som rör mer än bara dispenser: Går det exempelvis att bedriva en räddningsverksamhet inom ramen för arbetstidsreglerna eller kommer det att krävas någon form av dispenser när det gäller sådant som semestrar även i framtiden? Men det är en fråga som parterna äger, inte jag, säger Anders Ferbe.

Läs också:
Inga schemaändringar i regionerna i väntan på dispens från dygnsvila
Överhopad arbetstidsnämnd har fortfarande inga besked om dispens
Få ansökningar om dispens – trots högljudda protester mot EU-reglerna
Inga raka besked i ny översikt om dygnsvila: »Behöver inte bli bättre«