Det är ett koncernledningsbeslut som uppger att patienter i Höör-Hörby, två närbelägna orter i mellersta Skåne, främst ska söka vård i Hässleholm och Kristianstad. Uppskattningsvis kommer ungefär hälften av den akutvård som kommunernas invånare har haft på Sus, samt två tredjedelar av den planerade öppenvården, att överföras till de två nordostliga sjukhusen. Det är endast Kristianstad som har en akutmottagning, medan båda sjukhusen kan ta emot planerad vård.

– Det går i för snabb takt och dessutom i en tid när det inte finns utrymme för att öka resurserna för att ta hand om alla patienter på ett bra sätt, säger Joakim Planck, vice ordförande i Östra Skånes läkarförening och överläkare på medicinkliniken i Hässleholm, till Kristanstadsbladet.

Han berättar att frågan har diskuterats från och till i 20 år, utifrån ett begränsat befolkningsunderlag i den nordostliga delen av regionen. På sikt tycker han att det är ett välkommet beslut. Men nu kom beslutet i ett läge med svår ekonomi och brist på resurser.

Joakim Planck säger att man på vissa mottagningar är oroade över ökade väntetider och sämre tillgänglighet. Och på akuten oroas man över flödet och tillgången på vårdplatser.

I ett pressmeddelande från Region Skåne är CSK:s tillförordnade förvaltningschef Mats Molt Rolfsson dock positiv.

– Vi har god tillgänglighet och nu får vi möjlighet att hjälpa fler invånare. Vi ser fram emot att välkomna fler till CSK även om alla såklart är fria att söka vård var de vill, uppger han där.

Regionen pekar på att förändringen är en del i flera förflyttningar i Skåne. I höstas började exempelvis vårdcentraler i Höör och Hörby remittera öppenvårdspatienter till Hässleholm och Kristianstad.

Björn Ekmehag, förvaltningschef för Sus, menar att förändringen ger universitetssjukhuset bättre förutsättningar för sitt uppdrag.

– Till exempel skapar det utrymme för utveckling av nya behandlingar och arbetet med nationell högspecialiserad vård, uttrycker han saken i pressmeddelandet.

I en tidigare version av artikeln hänvisades till uppgifter i Kristianstadsbladet om att en verksamhetschef på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) sagt upp sig som en följd av beslutet, och att fler aviserat sin avgång. Verksamhetschefen har sedermera förnekat att beslutet var anledningen till att hen valt att sluta.