Region Norrbotten har, som många andra regioner, beslutat att dra ner på hyrpersonal inom hälso- och sjukvården. En effekt av det är att delar av hälsocentralen i Jokkmokk kan behöva stängas mellan juni och augusti, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten. Det handlar om hälsocentralens fem allmänmedicinska vårdplatser, så kallade obs-platser, och den nattöppna jourverksamheten.

– Det handlar om bemanningsproblem, framför allt på sjuksköterskesidan, när vi försöker minska på beroendet av hyrpersonal. Det är en extrem utmaning att rekrytera vårdpersonal här i Norrbottens inland, säger Krister Berglund, chef över divisionen Nära vård i Region Norrbotten.

Tanken är att i stället utöka antalet allmänmedicinska vårdplatser på andra orter, säger han.

– Och det är viktigt att poängtera att det fortsatt kommer finnas ett akut omhändertagande i kommunen.

Beskedet har väckt stor upprördhet bland Jokkmokk. I början av veckan samlades ett hundratal demonstranter för att visa sitt missnöje mot regionpolitikerna.

En farhåga har varit huruvida stängningen riskerar att bli permanent.

– Det vill jag dementera. Vi har full respekt för att man känner oro, det handlar bara om att tillfälligt flytta vårdplatser till andra orter eftersom vi inte har bemanning. Det är redan i dag ont om vårdplatser i Norrbotten, så alla platser är viktiga, säger Krister Berglund.