Nio regioner är i färd med att gå över till vårdinformationssystemet Cosmic, ett projekt som dragits med flera förseningar. Förra året var planen att regionerna skulle börja under 2024.

Som Läkartidningen tidigare berättat skulle några regioner få förseningar i införandet. Nu ser det ut att bli samtliga regioner.

– Det är ungefär en kvartals försening. För någon region är det något mindre – nio tio veckor – och för någon lite mer, säger Niklas Lindberg, operativt ansvarig ledare för införandet av Cosmic i Sussa-regionerna, till Läkartidningen.

Först ut med bytet i Sussa-gruppen är Region Örebro län. De skulle börja med Cosmic nu om ett par veckor, men det lär inte bli förrän i vecka 38, i september. Det är en region vars försening blir längre, 20 veckor, vilket i Örebros fall beror på sommaren och semestrarna.

Region Blekinge skulle ha infört Cosmic i höst. Men nu blir det framskjutet till 2025. I stället för november, blir det mars.

– Leverantören gör avtalsbrott och kan inte leverera, säger regiondirektör Peter Lilja till Sveriges Radio P4 Blekinge.

Han vill uttrycka sig försiktigt, men säger att man är besviken över att man inte kommit längre och att samtal om ersättning förs med leverantören Cambio.

För regionerna kan det innebära merkostnader i att till exempel hålla liv i sina nuvarande system längre än det från början varit tänkt, och likaså projektorganisationerna.

– Vi har gemensamma samtal kring ekonomisk kompensation och vad det här innebär, säger Niklas Lindberg och fortsätter.

– Där är vi precis i slutfasen. Om några veckor ska den typen av överenskommelse vara påskriven och klar.

Han påminner om att införandet är komplicerat, med ett system som ska se likadant ut i alla Sussa-regioner.

– Det gör ju att hela arbetet med konfigurationerna har varit mycket mer komplext och tagit längre tid än vad som var beräknat. Det har varit till störst del legat hos leverantören och dess kapacitet för att ta sig an det här. Men till viss del så beror det också på att det är en jättestor och komplex sak att ta sig an.

Som Läkartidningen tidigare berättat betalar regioner också drift och underhåll av Cosmic, trots att systemet inte används i skarpt läge än.

Cambio skriver i ett mejl till Läkartidningen via kommunikationsansvarig Jenny Styren, att införandet av journalsystem i nio regioner är en omfattande process. »Projektets omfattning och komplexitet har inneburit en utmaning i att säkra leveranser i tid. Därtill har utmaningar tillkommit som vi inte kunnat råda över, så som pandemin och kriget i Ukraina där Cambio hade delar av sin utveckling«, skriver företaget.

Cambio påpekar att man har en dialog med regionerna om hur man ska hantera förseningarna och hur man ska implementera Cosmic så snabbt som möjligt på ett säker sätt. Närmare detaljer om samtalen vill de inte gå in på.

Läs även:
Nya journalsystemet försenas
Utmaningar när Sussa-regionerna byter system