Inès Naouar.

Det är eftermiddag och lugnt på hudmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Alice Amani Uwajeni har precis satt sig ner för en sen lunch, och ST-läkaren Inès Naouar gör henne sällskap.

Alice Amani Uwajeni är specialist i dermatologi och patologi på universitetssjukhuset i Kigali, Rwanda, och är i Sverige under en period som en del av ett internationellt projekt som Inès Naouar och och Sahlgrenska International Care tagit initiativ till.

Syftet: att skapa och dela kunskap om hudåkommor på mörk hud.

Det hela började med en frustration över att patienter med mörk hud som kom till mottagningen inte fick lika snabba och tydliga besked som patienter med ljus hud, berättar Inès Naouar.

– Det är en minoritet av patienterna här som har en mörkare hudtyp, men när de kom hit kände jag att det inte var likadant som för dem med ljus hudtyp. Vi var mer tveksamma, man var inte hundra procent säker och konfererade mer. Det gjorde att patienterna kanske inte kände sig lika trygga. Det fick mig att tänka. Vi är väldigt duktiga hudläkare här, men det kanske finns en sak vi kan förbättra ytterligare.

Idén att försöka göra skillnad väcktes. Vid ett möte anordnat av Sahlgrenska International Care, sjukhusets centrum för internationella samarbeten, hörde sig Inès Naouar för om möjligheterna att genomföra någon form av projekt med ett afrikanskt sjukhus.

– Jag frågade om jag skulle kunna åka till ett afrikanskt land, för att jag ville se fler patienter med melaninrik hud. De var positiva, men hade aldrig haft någon som åkt till Afrika tidigare. Så jag fick dra i det själv.

Alice Amani Uwajeni.

Efter att ha mejlat runt till olika afrikanska universitetssjukhus fick Inès Naouar till slut napp i Rwanda. Resultatet blev en fem veckor lång randning förra sommaren på universitetssjukhuset Centre Hospitalier Universitaire de Kigali, där Alice Amani Uwajeni är chef för hud- och könsvårdsmottagningen.

Ett syfte med resan var att dokumentera olika typer av hudåkommor på patienter med mörk hud.

– Jag tog hundratals foton med mycket god kvalitet och fick skriftligt medgivande att använda bilderna, säger Inès Naouar.

Bilderna används nu i den dagliga verksamheten på mottagningen. Inès Naouar har också haft föreläsningar för sjuksköterskor, läkare och även läkarstudenter, som tidigare efterfrågat mer om melaninrik hud under sin hudkurs.

Varken i Sverige eller i Rwanda är den publicerade vetenskapen särskild stor om hudåkommor på mörk hud, säger Alice Amani Uwajeni.

– De stora läroböckerna i dermatologi bygger i stort sett bara på vit hud. Det är framför allt för att de har skrivits av människor som verkar i länder där majoriteten har vit hud. Till exempel på mitt sjukhus ser vi kanske tre procent vit hud och tre procent asiatisk hud. Det är inte lätt för mig att rapportera fall med sådan hud då. Det är samma för dem som skrivit böckerna.

Inès Naouar spenderade fem veckor i Rwanda, bland annat på ett militärsjukhus. Foto: Privat

I Rwanda finns naturligtvis kunskapen, det som saknas är publikationerna, säger Alice Amani Uwajeni.

– Vi behöver få ner det i skrift för att minska kunskapsglappet.

Inom kort ska hon återvända till Kigali. Tiden på Sahlgrenska har gett värdefulla insikter att ta med hem, säger hon.

Planerna för hur projektet ska fortlöpa är många. Att skriva vetenskapliga artiklar tillsammans är en av dem, att fortsätta med personalutbyte är en annan. Att fortsätta samla in referensbilder, som sedan skulle kunna bli en bok, är en tredje.

Inès Naouar planerar också att, som ett förbättringsarbete på kliniken, starta en konferens en gång i månaden mellan Sahlgrenska och sjukhuset i Kigali och andra afrikanska aktörer som skulle vilja delta.

– Världen håller på att förändras, och vi måste följa med. Vi är dermatologer, vi måste känna till hud av alla olika typer.

Läs även: 
Dags att inkludera melaninrik hud i vårdutbildningarna
Viktigt att beakta att hudåkommor kan variera beroende på hudtyp
Nyttig guide om melaninrik hud

Skillnader mellan åkommor i olika hudtyper

  • Det finns skillnader mellan olika hudtyper i utseende och förekomst av olika hudåkommor. Hos melaninrik hud är det till exempel vanligare att kosmetiskt besvärande pigmentförändringar uppkommer efter en inflammation eller skada, och studier visar också att egenskaper i bindvävslagret, dermis, ökar risken för så kallade hypertrofiska ärr och godartade hudtumörer, så kallade keloider. 
  • Trots skillnaderna, och det faktum att drygt två miljoner svenskar i dag är utlandsfödda, är melaninrik hud underrepresenterad i medicinsk litteratur, forskning och utbildning, visar genomgångar. Bristande kunskap om sjukdomar i melaninrik hud kan i sin tur kan få negativa konsekvenser för patienterna i form av risk för missbedömningar och fördröjd korrekt diagnos. Det finns också viss risk att komplikationer uppstår till följd av onödiga ingrepp eller underbehandlingar.

Källa: Viktigt att beakta att hudåkommor kan variera beroende på hudtyp. En introduktion till hudsjukdomar i melaninrik hud. Amna Elyas, ST-läkare, hudkliniken, Skånes universitetssjukhus, Maria Bradley, professor, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset; avdelningen för dermatologi och venereologi, institutionen för medi­cin Solna, Karolinska institutet, Stockholm.