Målet med det nationella hyravtalet är att minska kostnaderna för inhyrd personal i vården. Avtalet har dock inte landat bra hos alla. Som Läkartidningen berättat har konsultläkare bland annat hotat med att inte ta uppdrag för regionernas räkning.

Nu har SVT Nyheter skickat ut en enkät till samtliga regioner om hur det nationella avtalet för hyrpersonal påverkar verksamheten. Alla utom Region Jämtland Härjedalen har svarat.

Åtta regioner säger redan nu att de kommer att få svårt med sommarrekryteringen. Bara Region Jönköpings län svarar nej på frågan om det blir svårt att rekrytera inför sommaren.

I Örnsköldsvik har man redan nu bestämt sig för att stänga förlossningen i juli och barnkliniken i två veckor på grund av läkarbrist.

– Vi har inte fått in tillräckligt många hyrläkare, säger Anne Thelander, verksamhetschef för barn- och ungdomsmedicin i Region Västernorrland.

Även Region Västerbotten kan behöva stänga eller dra ner på verksamheten i sommar, beroende på hur mycket hyrpersonal som säger ja till det nya avtalet.

– Det finns ju alltid en smärtgräns, men var den går är jag inte rätt person att svara på. Nu har vi tagit i hand på att vi, alla regioner, genomför det här avtalet solidariskt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabeth Karlsson.

Läs också:
Gemensam upphandling av hyrpersonal behöver inte göras om