Utan åtgärder ser Helsingborgs lasarett ut att gå 450 miljoner kronor back i år. Det har lett till att sjukhusstyrelsen så här långt betat av två ekonomiska handlingsplaner med syfte att reducera kostnaderna med 200 miljoner kronor respektive 150 miljoner kronor. Kvar har alltså 100 miljoner återstått.

Och de är uppe för beslut på onsdag. I beslutsunderlaget står att personalkostnaderna ska reduceras »utan anställningsstopp, varsel eller negativ påverkan på tillgänglighet i möjligast mån och med särskild hänsyn till patientsäkerhet«.

Det här ska göras genom att »vissa anställningar inte ersätts vid uppsägningar och pensionsavgångar«. Besluten föreslås fattas av verksamhets- och avdelningschefer i samråd med förvaltningschefen.

Genom åtgärderna ska kostnaderna för bemanning reduceras 62 miljoner kronor: 42 miljoner i regelbundna personalkostnader, plus kostnader för timanställda och övertid med ytterligare 10 miljoner vardera. Övriga poster för att nå de 100 miljoner kronorna handlar bland annat om inköp och serviceförvaltning.

De två tidigare handlingsplanerna á 200 miljoner kronor respektive 150 miljoner, har bland annat handlat om besparingar gällande övertid, läkemedel, onödiga laboratorieundersökningar och vårdval.

Handlingarna inför beslutet finns på Region Skånes webbplats.

Läs även:
Klart: Sus ska spara 470 miljoner kronor – motsvarar 640 heltider