Många regioner har börjat krigsplacera läkare, rapporterar Sjukhusläkaren. Att vara placerad av en civil organisation betyder att man är skyldig att tjänstgöra vid organisationen om regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) liknar åtgärden vid ett »bokningssystem«, där regionerna kan försäkra sig om vilken personal de har tillgång till under höjd beredskap. Under fredstid är placeringen däremot främst en planeringsåtgärd.

– Svenska läkare i dag är extremt duktiga i fred, men tyvärr inte förberedda för krigets krav. Sjukvård i fred och krig är helt skilda saker, säger Henrik Lund, överläkare på ambulanshelikoptern vid Region Jämtland Härjedalen, och major i reserven, till Sveriges Radio, som en kommentar på Sjukhusläkarens artikel.

Därför är övning extremt viktigt, anser han.

– Det viktigaste är att få till en krigsorganisation. En läkare måste vara utbildad för att prioritera bort patienter och fokusera på det som är mest akut för stunden, säger Henrik Lund.

Regionerna övar inför krig i varierande utsträckning. För Sjukhusläkaren beskriver en del regioner hur man övar regelbundet, medan andra regioner bara är i planeringsskedet.

En krigsplacering varar tills anställningen avslutas, skriver MSB. Är man krigsplacerad då regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt så har man däremot inte rätt att avsluta sin anställning.