Sedan i höstas testar Region Skåne läkare som söker BT-tjänst genom ett särskilt teoriprov.

– Vi har sett att de som söker BT har väldigt olika bakgrund eftersom de kommer från i princip hela världen. Vi vill få en känsla av var de ligger teoretiskt, sa Caroline Mellberg, BT-chef i Region Skåne, till Läkartidningen i samband med att provet infördes.

En bidragande orsak till det nya provet var en uppmärksammad granskning i Aftonbladets tv-program 200 sekunder. I programmet framkom en bild av utbrett fusk och allvarliga brister på flera internationella läkarutbildningar i östra och centrala Europa. Enligt en av studenterna som Läkartidningen intervjuade är det möjligt att fuska sig in på – och genom – en hel läkarutbildning.

Nu har utbildningsminister Mats Persson (L) och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) skrivit ett brev till landets samtliga regioner där de betonar vikten av att tillsammans arbeta för att »säkerställa kvaliteten i bland annat läkarutbildningen«, rapporterar Aftonbladet.

– Jag ser framför mig att fler regioner allt eftersom kommer att agera i linje med Region Skåne och införa inträdesprov, vilket jag uppmanar till, säger Mats Persson till Aftonbladets 200 sekunder.

Läs också:
Region Skåne inför teoriprov för BT-läkare
Svårt att agera mot brister i utländska läkarutbildningar 
Efter fusklarm – ministern kan dra in studiestöd
Sylf om fusklarm på utbildningar: »Risk att en hel grupp svartmålas«
Läkarstudenter larmar om utbrett fusk på läkarprogram utomlands

Om bastjänstgöring (BT)

Bastjänstgöringen är en introduktionstjänstgöring som genomförs inom ramen för specialiseringstjänstgöringen. Bastjänstgöringen sker efter läkarlegitimation och är en inledande del av specialiseringstjänstgöringen. Eftersom den 6-åriga läkarutbildningen är legitimationsgrundande kommer allmäntjänstgöringen (AT) på sikt att fasas ut.

BT ingår i specialiseringstjänstgöringen för legitimerade läkare som…

  • påbörjar sin svenska specialisering efter den 1 juli 2021.
  •  inte har gjort svensk AT.

Källa: Läkarförbundet.