I höstas rapporterade tidningen Nya Åland om en åländsk läkare som dömts för barnporrbrott i Sverige och förlorat sin svenska läkarlegitimation. Läkaren hade sedan fortsatt att arbeta i Finland under ett annat namn.

Fallet väckte uppmärksamhet i Finland. På Åland, som har ett visst självbestämmande, utgick myndigheterna från att läkaren skulle förlora också sin finska yrkeslegitimation. Men Valvira, som motsvarar Socialstyrelsen i Finland, gjorde bedömningen att finsk lagstiftning omöjliggör att dra tillbaka läkarlegitimationen för brott som begåtts »utanför tjänsten«, något som skiljer Finland från resten av Norden.

Läkaren är inte den enda som dömts i Sverige men hittat nytt arbete på Åland. Det gäller exempelvis även den läkare som dömts för falska covidintyg i Västsverige, samt för skattebrott och grovt bokföringsbrott.

Enligt en granskning av Svenska Yle i oktober, fanns 19 läkare godkända för arbete i Finland, men som mist sin legitimation eller fått begränsade yrkesrättigheter i Sverige. Fyra av läkarna på Yles lista hade arbetat på Åland, varav tre i den offentliga sjukvården. Av samtliga 19 läkare var fyra dömda för sexualbrott i Sverige. Sedan 2022 screenar man dock läkare från Sverige vid nyanställningar, rapporterade Nya Åland i fjol.

I samma veva som den barnporrdömda läkarens fall uppmärksammades, förbereddes ett lagförslag gällande en lucka i den åländska lagen efter ett reformarbete i Finland. Då passade tjänstemännen på att skriva in ett undantag från finsk lagstiftning i lagförslaget, som skulle hindra läkare som dömts för brott »på fritiden« att etablera sig som privata vårdgivare på Åland.

– Det var först då vi blev varse att Valvira hade gjort en annan bedömning, nämligen att man med gällande lagstiftning inte kan delegitimera någon för sådana här saker. Om inte den informationen hade nått oss hade vi inte ens känt behovet av att diskutera det här, säger Knut Lönnroth, som har titeln landskapsläkare på Åland och är professor vid Karolinska institutet, till Nya Åland.

Nu har lagförslaget fått grönt ljus av laggranskarna, och förra veckan trädde lagen i kraft på Åland. Och kanske är en ändring på gång i hela Finland. Enligt tidningen Hufvudstadsbladet finns stöd både inom Finlands regering och inom oppositionen för att lagen ska ändras på nationellt plan.

– Vi hoppas på att den finska lagstiftningen kommer i kapp, så att detta inte blir »Ålandsunikt«. Det är ingen bra lösning i längden att vi är ensamma om detta, säger Knut Lönnroth till Nya Åland.