På pappret ser det kanske ut som en promenadseger för förespråkarna – 234 ledamöter röstade ja till den nya könstillhörighetslagen som ska göra det lättare att byta juridiskt kön, medan 94 röstade emot. Men debatten tog sex timmar och föregicks av månader av hård kritik från olika håll. Exempelvis skrev 17 specialistläkare, däribland kända namn som Sven Román, Christopher Gillberg och Elisabeth Fernell, nyligen en debattartikel i SvD och krävde att lagförslaget omedelbart skulle dras tillbaka. Även om inte den nya lagen möjliggör medicinsk behandling före 18 års ålder ser läkarna flera risker. Sänkningen av åldersgränsen för juridiskt könsbyte från 18 till 16 år innebär troligen att fler unga transpersoner per automatik går vidare med medicinering, hävdade debattörerna. Jovanna Dahlgren, barnläkare och ordförande för Kristna läkare, är av samma åsikt.

– Det är mycket bättre att vänta tills man är vuxen och kan förstå vad det innebär att genomgå irreversibla behandlingar, och framför allt det ultimata sedan med operation, har hon tidigare sagt till SVT.

Men på andra håll jublar man över den nya lagen. Cecilia Dhejne, överläkare på Anova-kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset som utreder och behandlar personer med könsdysfori, gläds åt beskedet.

– Det innebär att man inte behöver gå runt i fyra år eller kanske ännu längre och ha en legitimation som inte visar den man är. Då hamnar du i en situation där du måste förklara dig. Det kan vara farligt, säger hon till P4 Stockholm.

RFSL ser den nya lagen som ett »välkommet steg i rätt riktning för att stärka transpersoners rättigheter«, säger förbundsordförande Peter Sidlund Ponkala i ett pressmeddelande. Enligt RFSL kan det i dag ta mellan fem och åtta år för transpersoner att få nytt juridiskt kön. Med den nya lagen förväntas den tiden kortas avsevärt, samtidigt som den administrativa bördan minskar för den könsbekräftande vården.

Den nya lagen träder i kraft den 1 juli nästa år. Det innebär också att dagens könstillhörighetslag delas upp i två nya lagar, skriver TT. I lagen som rör juridiskt kön sänks åldersgränsen för att få byta kön från 18 till 16 år, med målsmans godkännande. Ingen könsdysforidiagnos ska heller krävas, utan det ska räcka med en vårdkontakt innan. I den andra lagen, som rör den kirurgiska processen, är den största förändringen att det inte längre krävs ett godkännande från Socialstyrelsen.