Med ett minusresultat på en och en halv miljard kronor förra året, en halv miljard sämre än väntat, är det kanske inte särskilt förvånande att Region Östergötlands revisorer är kritiska. Men tonen i revisionsberättelsen är ovanligt hård. Det finns påtagliga brister i styrningen och den interna kontrollen av ekonomin, skriver revisorerna. Det handlar bland annat om att fullmäktiges mål och riktlinjer för ekonomin inte uppnås, och att åtgärderna för att komma till rätta med ekonomin inte gett konkreta effekter. Tvärtom försämrades prognoserna för hälso- och sjukvården successivt under förra året. Därför väljer man nu att rikta en anmärkning mot regionstyrelsen.

– En anmärkning är ytterst allvarligt. Det är långt ifrån tomma ord och om regionfullmäktige delar vår uppfattning om en anmärkning är det en hemläxa för regionstyrelsen, säger revisionens ordförande Per Petersén till Östgöta Correspondenten.

För att komma till rätta med problemen krävs krafttag, menar han.

– Bristerna kan inte ligga kvar under 2024 – som vi snart är halvvägs igenom, säger han.

Anmärkningen kommer inte som en överraskning för regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

– Men det känns alltid orättvist att få en anmärkning, för det är inte bara det här året som inte har fungerat utan det här är något som har byggts upp under en längre tid, säger hon till P4 Östergötland.

Sedan tidigare råder bland annat hyrstopp och anställningsstopp. Dessutom har 900 anställda varslats om uppsägning. Marie Morells förhoppning är att åtgärderna sammantaget ska göra att man slipper ytterligare anmärkningar.

– Det är jättetufft naturligtvis, men nödvändigt för att vi ska komma i balans med ekonomin, säger hon.

Läs också:
Regionerna om miljardtillskottet: Varslen kvarstår trots nya pengar
900 varslas i Region Östergötland
Hyrstopp närmar sig i Östergötland