Per Mattsson. Foto: Danish Saroee/Karolinska universitetssjukhuset

Karin Pettersson, tidigare förlossningschef på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, fick för en månad sedan lämna sin tjänst då hon i en extern advokatutredning anklagades för att bland annat ha jobbat med bisysslor på arbetstid. Sedan dess har stödet för henne vuxit och resulterat i både manifestationer och namninsamlingar, där kritiken går ut på att ledningens agerande inte står i proportion till de felaktigheter som Karin Pettersson har begått. Den senaste i raden av protester kom i form av ett brev till den tillförordnade sjukhusdirektören Patrik Rossi och sjukhusstyrelsen, som Läkartidningen nyligen rapporterade. Brevet innehöll ett krav på Per Mattssons avgång, då han är den temachef som ska ha undertecknat Karin Petterssons avskedande.

Läkartidningen har via presstjänsten varit i kontakt med Per Mattsson som säger att han är väl medveten om den kritik som har framförts mot honom.

»Samtidigt strömmar det in stort stöd från många håll inom organisationen till mig vilket är värmande. Grunden för alla uppdrag jag tar på mig är att skapa framgång för sjukhuset, professionen och våra patienter«, skriver han.

Patrik Rossi skriver att han fortsatt har förtroende för Per Mattsson i hans båda roller som tillförordnad temachef för kvinnohälsa och hälsoprofessioner (KHP) och som ordinarie temachef för hjärta-kärl-neuro.

»Vi har haft det turbulent inom KHP under en längre period med flera chefsbyten och det är ingen lätt uppgift att gå in som temachef i ett sådant läge. Det är ofta tema- och funktionschefer som får ta en stor del av kritiken när vi stått inför utmaningar och behövt göra förändringar«, skriver han.

Enligt Patrik Rossi har Per Mattsson också medverkat till stora förbättringar sedan han tillträdde, samt fått goda resultat i medarbetarundersökningarna under sin tid där.

Per Mattsson har tidigare mött protester från medarbetare i samband med att han fick tjänsten som chef för tema hjärta-kärl-neuro. I ett öppet brev från över 180 medarbetare skrev de om detaljstyrning, tystnadskultur och för mycket fokus på ekonomi under hans ledning.

Läs också:
141 läkare och barnmorskor kräver temachefen Per Mattssons avgång