Det ekonomiska läget i Region Västerbotten är mycket bekymmersamt. Det konstaterade representanter för regionstyrelsen efter sitt möte i förra veckan.

– Vi hade ett väldigt tungt bokslut för är 2023, och vi ser framför oss ett tufft år till, sade regionrådet Peter Olofsson (S).

I slutet av förra året var regionen tvungen att låna 350 miljoner kronor för att kunna betala de anställdas löner. Prognosen för 2024 är att man ska behöva låna ytterligare 600 miljoner kronor. Pengarna ska täcka olika typer av kostnader, däribland löner och investeringar.

– Skulle vi inte investera så skulle ekonomin också se annorlunda ut. Samtidigt har vi tre sjukhus som inte är rustade för den vård vi behöver, sade Peter Olofsson.

Region Västerbotten hoppas också att kunna använda skrivelsen om synnerliga skäl i kommunallagen för att förlänga återbetalningen av de drygt 500 miljoner som ska sättas av till pensioner.

Arbetet med att få regionens ekonomi i balans pågår, säger Peter Olofsson. Det handlar bland annat om minskning av administrativ personal och hyrpersonal liksom utbudsbegränsningar i vården.

– Jag kan absolut inte utesluta uppsägningar, men vi ser att vissa delar inte levererar den vård vi behöver. Att där säga upp personal löser inte saken.