Det är Dagens Medicin som i en kartläggning ställt frågan om antalet ST-tjänster har påverkats eller kommer att påverkas av det tuffa ekonomiska läget. En majoritet av regionerna – 14 av 21 – svarar »nej«. Ytterligare fyra har svarat kanske och en region, Dalarna, saknar prognos.

Två regioner – Uppsala och Värmland – uppger dock att antalet ST-block minskas.

I Region Uppsala drar primärvården, Nära vård och hälsa, ned antalet ST-block eftersom uppräkningen från regionen inte matchar de ökade kostnaderna för hyror, löner och lokaler.

Hur många block som försvinner är svårt att säga, enligt Jesper Hävermark, verksamhetschef vid Akademiskt primärvårdscentrum utbildning.

Han påpekar att Uppsala sedan 2018 satsat extra på ST-tjänster i primärvården och förra året nåddes en topp med 134 ST-block. Att man nu backar något ser han inte som ett »ras«.

– Inte alls, långt ifrån. Vi kommer ändå att ligga högre än vi gjorde mellan 2018 och 2021. Men på sikt kan det bli färre specialister än vi hade behövt, säger Jesper Hävermark.

Region Värmland uppger att antalet ST-tjänster påverkas något, men att omfattningen är okänd.