Vid dagens regionfullmäktigemöte i Norrbotten riktade de förtroendevalda revisorerna hård kritik mot regionstyrelsens sätt att hantera ekonomin under 2023.

– Vi bedömer att regionstyrelsen bedrivit verksamheten på ett inte ekonomiskt tillfredsställande sätt, sade revisorernas ordförande Krister Hammarbergh (M).

Revisorerna bedömer också att styrelsen bedrivit verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt, en kritik som även riktas mot hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämnden i regionen.

Trots kritiken rekommenderade man ansvarsfrihet till styrelsen och samtliga i nämnden, något som fullmäktigemötet också beviljade.

Revisorerna har också gjort en fördjupad granskning inom flera områden, bland annat styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete. Där bedöms att varken regionstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden helt säkerställt att folkhälsoarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt utövat en helt tillräcklig intern kontroll inom området.

Brist på intern kontroll konstaterades också hos både hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen.

Revisorerna riktade också kritik mot regionens ekonomistyrning.

– Vi kan se att de planerings- och budgetanvisningar som funnits ute i verksamheterna har kommit sent. De har varit otydliga och de har i många fall inte riktigt varit kända för verksamheten. Det gör också att det är svårt för verksamheterna att budgetera. Ekonomistyrningen blir alltså inte tillräckligt ändamålsenlig, sade Krister Hammarbergh.