Under den förra regeringen mjukades regelverket kring sjukförsäkringen upp på flera sätt. Före maktskiftet beslutades om en utvärdering av ändringarna – men utredningen har bytt fokus under arbetets gång. Enligt ett tilläggsdirektiv från förra våren skulle utredaren Per Johansson titta på om sjukskrivningarna blivit omotiverat långa, och i så fall komma med författningsförslag. Mycket riktigt har utredningen funnit att 6 procent fler är kvar i sjukskrivning efter två år. Dessutom går 2 procent färre tillbaka till sin gamla arbetsgivare efter 24 månader, »tvärtemot förhoppningarna«, sa Per Johansson under en pressträff på tisdagen. Samtidigt har kostnaden för sjukförsäkringen ökat med 16 procent de senaste åren.

Många av de som i dag får sjukpenningen förlängd efter 180 dagar skulle kunna jobba, menade Per Johansson, som vill införa en bortre gräns i sjukförsäkringen. Genom att återgå till några av de tidigare reglerna skulle kostnaderna för sjukförsäkringen kunna kapas med två miljarder. Bland annat föreslås det bli svårare att få ersättning efter dag 180. Enligt förslaget bör man backa tillbaka till reglerna som sa att den som haft sjukpenning i 180 dagar ska få sin arbetsförmåga bedömd mot »normalt förekommande jobb« på hela arbetsmarknaden och inte inom en viss angiven yrkesgrupp.

Det har fått Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Anders Ygeman att reagera.

– Det ledde, när det fanns, till absurda situationer. »Nähä, du kan inte stå och jobba och inte sitta och jobba – sök ett jobb där man kan ligga och jobba då«. Men det finns ju inga såna jobb, säger han till TT.

Sjukförsäkringsminister Anna Tenje (M) säger dock att Sverige fortsatt ska ha en sjukförsäkring som ger människor ekonomisk ersättning vid inkomstbortfall på grund av sjukdom och nedsatt arbetsförmåga, men trycker också på vikten av att tänka kallt.

– För sjukförsäkringssystemet och sjukförsäkringen gäller det att ha ett kallt huvud och ett varmt hjärta, både för att inte riskera onödiga inlåsningeffekter och för att värna vårt välfärdssystem.

Läkartidningen har sökt Läkarförbundet för en kommentar.

Läs också:
Ny lag ska ge bättre matchning av arbetsförmåga vid sjukskrivning
Rapport: Alliansens tidsbegränsade sjukförsäkring gav inte önskad effekt