Det var i början av februari som ett 40-tal läkare i ett öppet brev krävde att Läkarförbundet på olika sätt skulle agera mot Israels attacker mot sjukvården i Gaza.

»I stället för tystnad kräver vi att vårt fackförbund i enlighet med vår läkaretik står upp för alla medmänniskor och patienter och verkar för fred«, skrev läkarna bland annat och meddelade att de annars skulle lämna Läkarförbundet.

Singoalla Tiroler. Foto: Privat

Så blev det också. Nu har några av dem startat ett nytt vårdfack inom SAC Syndikalisterna. En av initiativtagarna är Singoalla Tiroler, ST-läkare i gynekologi och obstetrik på kvinnokliniken i Gävle.

– Vi lämnade förbundet som en grupp. Det gjorde att kollegor inom fler vårdyrken gjorde samma sak, sjuksköterskor lämnade Vårdförbundet och psykologer lämnade Psykologförbundet. Nu har vi gemensamt valt att organisera oss i en ny sammanslutning.

I slutet på mars togs beslutet att bilda ett nytt vårdsyndikat inom SAC Syndikalisterna. Det ska organisera anställda inom alla olika vårdyrken och från hela landet.

– Det här vårdsyndikatet, Solidariska vårdarbetare, välkomnar alla vårdarbetare. Det är en styrka att vi inte arbetar för våra specifika yrkesgrupper enbart. Jag är ointresserad av att driva mina intressen om det drabbar min sjuksköterskekollega, säger Singoalla Tiroler.

Målet är att driva sjukvårdspolitiska frågor, motarbeta rasism och sexism inom vården och att arbeta för en rättvis och jämlik sjukvård även utanför Sverige, säger hon.

– Palestina är en av de saker vi vill arbeta med. Sverige är ingen isolerad plats i världen.

Att lämna Läkarförbundet var dock långt ifrån ett självklart val, berättar Singoalla Tiroler.

– För mig var det en självklarhet att vara med i ett fackförbund. Det finns en styrka i att arbeta tillsammans, det är en grund som jag och många andra står på. Vi förstod att vi skulle förlora på att lämna förbundet, både ekonomiskt och trygghetsmässigt. Det gjorde att många av oss tvekade, men samtidigt har vi sett på våra palestinska kollegors mod. I den jämförelsen är vår uppoffring väldigt liten.

Sofia Rydgren Stale ordförande, Läkarförbundet.
Foto: Simon Hastegård

Hon kan inte säga hur många medlemmar det nya vårdsyndikatet har i dag, men säger att intresset för det har varit stort.

– Jag har fått kontakt med nya kollegor i hela landet. Många som går med är väldigt motiverade. Det kommer inte att bli en passiv organisation.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale kommenterar det nya vårdsyndikatet i ett mejl:

– Vi vill ju helst att alla läkare ska vara medlemmar i Läkarförbundet och försöka påverka förbundets politik genom de många etablerade kanaler som finns inom förbundet. Men nu har de valt att lämna förbundet och det får vi respektera.

Hon delar inte bilden att Läkarförbundet varit passivt i frågan om Israels attacker mot vårdapparaten i Gaza.

– Det finns säkert saker som vi hade kunnat göra annorlunda och bättre. Men i stort tycker vi inte det. Att försöka påverka genom att ställa olika sorters ultimatum är inte en framkomlig väg i en medlemsstyrd organisation. Vi har gjort tre uttalanden om kriget där vi fördömt attackerna mot civila och sjukvården och uttryckt vår djupa sympati och medlidande med alla drabbade. Vår uppfattning är att vi inte har varit tysta i den här frågan.

I nuläget finns inga beslutade ytterligare uttalanden eller insatser från Läkarförbundet i Gaza-frågan, säger Sofia Rydgren Stale.

– Förbundets internationella arbete sker främst genom The World Medical Association (WMA) som representerar 9 miljoner läkare och vi bedömer att våra möjligheter att göra skillnad är större den vägen.

Läs mer:
44 läkare kritiserar tystnad om Gaza – hotar med att gå ur Läkarförbundet

Så funkar ett syndikat inom SAC Syndikalisterna

Ett syndikat inom Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) är ett självstyrande fackligt organ inom en viss bransch. Inom branschsyndikatet kan det finnas så kallade driftsektioner, där anställda på en viss arbetsplats organiserat sig tillsammans. Syndikalismen är en facklig rörelse, grundad i Frankrike under sent 1800-tal, som ofta ses som vänsterinriktad även om man inte vill kopplas ihop med partipolitik.

SAC och dess syndikat tecknar sällan egna kollektivavtal och är därför inte bundna av fredsplikten. Traditionellt har organisationen använt sig av olika typer av stridsåtgärder för att utöva påtryckningar mot arbetsgivare.