– Efterkrigstiden som begrepp har passerat, vi ser ett storskaligt krig rasa i vår absoluta närhet och vi måste förstå att vi lever i en tid av allvar.

Med de bistra orden inledde Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, en pressträff om extra satsningar på det civila försvaret. Sammanlagt rör det sig om 385 nya miljoner som Tidöpartierna vill portionera ut till olika delar av det civila försvaret. För vårdens del innebär det en förstärkning på 50 miljoner kronor för att förbättra lagerhållningen av sjukvårdsprodukter. Enligt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) ska man med tillskottet säkerställa att kritiska produkter alltid finns att tillgå.

– Det är omsättningslager, så det är inget lager som vi har köpt och hoppas att det håller om ett, två, fem eller tio år när vi behöver det. Utan det är kritiska produkter som används löpande i vården, men vi säkerställer att de alltid finns tillgängliga i lager, sa hon.

Andra föreslagna förstärkningar handlar om cybersäkerhet, dricksvattenförsörjning och höjd förmåga hos SOS Alarm. Alla förslagen ingår i den vårändringsbudget som läggs fram i sin helhet i nästa vecka och som alltså innehåller regeringens föreslagna ändringar i årets budget.

Läs även:
Besked: Regeringen skjuter till sex miljarder extra till regionerna
Oppositionen om regeringens besked: »Imponerar inte«