Det var år 2020 som Tobias Alfvén tillträdde på posten som ordförande för Svenska läkaresällskapet (SLS). Innan dess var han vice ordförande för organisationen.

I slutet av juni, efter de två tillåtna mandatperioderna, är det dags att lämna över klubban.

– Det är en fantastisk förening, med fantastiska kollegor att träffa och arbeta med. Jag kommer sakna det, men allting har sin tid. Jag tror inte att man kan gå in i uppdraget om man inte vet att det finns en bortre gräns, säger Tobias Alfvén till Dagens Medicin.

Den 13 maj ska sällskapets fullmäktige välja vem som ska efterträda honom. Ännu finns inga namn presenterade, utan beräknas i slutet av denna vecka.  Valberedningens ordförande Britt Skogseid säger dock till Dagens Medicin att det inte är någon hemlighet att det oftast är vice ordföranden som föreslås tas över.

Det skulle i så betyda att nuvarande vice ordförande, Catharina Ihre Lundgren, ligger bra till. Hon är bröst- och endokrinkirurg på Karolinska universitetssjukhuset och docent vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska institutet.