Omfattande stölder ser ut att ha skett på Skånes universitetssjukhus, enligt en intern rapport som TV4:s Kalla fakta har tagit del av. I rapporten har elva narkosapparater värda miljonbelopp försvunnit, liksom åtta monitorer för patientövervakning vid operationer och annan livsviktig utrustning. Apparaterna var på väg att tas ur bruk och fortsatt användning kan innebära patientrisker.

– Det är klart att det är väldigt allvarligt att någon stjäl, men också väldigt allvarligt att äldre apparatur används om den inte fungerar som den ska, säger chefläkare Ulrika Pahlm i en tv-intervju.

Flera personer som kopplas till den misstänkta stöldhärvan ska vara regionanställda som samtidigt driver privata bolag vid sidan om sjukhusarbete, enligt uppgifter till Kalla fakta. I internrapporten finns bland annat vittnesmål om hur en tidigare anställd hämtar begagnad livsuppehållande utrustning från sjukhusets förråd, varpå utrustningen körs till en privat klinik med hjälp av Region Skånes transporttjänst.

Den misstänkta stölden är polisanmäld och regionen har också skärpt rutinerna kring lås och inpassering.