Det nya vårdinformationssystemet Millennium ska införas gradvis baserat på geografi i Västra Götalandsregionen. Södra Älvsborgs sjukhus, Säs, är först ut i november. Och under införandet räknar man med en del bortfall i vårdproduktionen, exempelvis för att personal ska utbildas i det nya systemet.

Precis hur stort det bortfallet kommer att bli är svårt att säga. Men leverantören och utvecklaren Oracle Cerner har tidigare räknat med 25–40 procents minskning under en fyraveckorsperiod. »Produktionen kommer dock påverkas i större utsträckning än man först räknat med, både före och efter införandet«, står i information som gått till Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen. Orsaken är att det verkar behövas mer manuell handpåläggning när data ska föras över, också efter att systemet är på plats.

– Det är självklart en tråkig nyhet. Men det ska också sägas att den informationen är ständigt rörlig, säger nämndens ordförande My Alnebratt, och tillägger att det pågår ett intensivt arbete för att minska ytterligare arbetsbörda.

– Så vi vet i dag inte exakt hur mycket det kommer att påverka, säger hon.

Produktionsminskningen hanteras rent allmänt genom att andra sjukhus tar hand om patienter och att man styr om ambulanser, för att minska trycket på Säs.

När det gäller Säs produktion efter driftstart, pågår nu simuleringar och analyser under våren. Syftet är att få kunskap för att hantera påverkan på produktionen, skriver Levi Siljemyr, avdelningschef för Avtal, produktionsstyrning och ekonomi, i ett mejl till Läkartidningen. När analyserna är klara kan man se om det finns behov av att utöka samarbetet för att säkerställa tillgänglighet i de södra delarna av regionen.

Underlaget till nämndens beslut finns på webbplatsen för regionens handlingar.

Läs även:
Revisorer varnar för försening av vårdinformationssystem i VGR