En anställd inom vuxenpsykiatrin i Region Västmanland trodde att någon utsatts för ett överfall – när det i själva verket rörde sig om en läkare som skrek åt en patient. Det är bara ett av flera exempel som SVT Nyheter Västmanland har hittat i sin granskning av hundratals avvikelserapporter sedan 2019. Ett trettiotal av rapporterna ska röra allvarliga fall av dåligt bemötande. I ett fall skriver en anställd att en patient blir dumförklarad och förminskad av en läkare. Vid ett annat tillfälle skriver en ny hyrläkare ut en tvångsvårdad patient, som av flera andra läkare bedömts vara psykotisk. När en anställd ifrågasätter utskrivningen direkt inför läkaren ska läkaren ha svarat att symtomen är kulturella och att agerandet inte kommer att hjälpa personen att få stanna i Sverige.

Christine Senter, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin, säger till SVT att hon är glad över avvikelserna, då de visar att personalen faktiskt reagerar när kollegor bemöter patienter på ett kränkande sätt.

– Om det här var del av en kultur skulle inte avvikelserapporter skrivas, säger hon.

Hon menar dock att arbetsbelastningen kan vara hög och att patienterna i sitt psykiatriska tillstånd kan vara både gränslösa och provokativa.

– Då behöver man ju utbildning och erfarenhet för att klara av att bemöta det på ett respektfullt sätt.

Just bemötandeutbildningar säger hon sig ha satsat mycket på sedan hon tillträdde 2022. Dessutom har hon fattat beslut om att inte längre anlita minst en hyrläkare som har anmälts för bristande bemötande.

Mer om granskningen

I sin granskning har SVT Nyheter Västmanland utgått från ett stort antal avslutade avvikelser som vårdpersonalen inom regionens vuxenpsykiatri själv har rapporterat in från 2019 och fram till i mars i år. Totalt rör det sig om nära 4 000 avvikelser, av vilka SVT har granskat 364 kvalitativt. Därutöver har SVT tagit del av drygt 200 anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, alla rörande psykiatrin i Västmanland under samma period.

Källa: SVT