Det var Uppdrag Granskning som i mars 2023 berättade att en läkare, numera avliden, systematiskt hade tagit sperma från ovetande män. När några numer vuxna personer efterforskat sina biologiska fäder, visade det sig att dessa var män som aldrig donerat sperma, men som genomgått fertilitetsbehandling.

1985 trädde en lag i kraft vilken innebar att barn som blivit till genom givarinsemination har rätt att få veta vilka deras biologiska pappor är. Enligt sjukhuset föddes 31 donatorbarn där åren 1985–1996 då läkaren var verksam vid Hallands sjukhus i Halmstad, som då hette Länssjukhuset i Halmstad.

I september i fjol kom en rapport från en extern granskare, revisionsfirman PWC. Rapporten kommer fram till att »ett okänt antal donatorbarn har berövats rätten till information om sitt genetiska ursprung«.

Rapporten föreslog också att regionen upprättade en handlingsplan för att hantera förfrågningar från donatorbarn, och att Region Halland skulle överväga DNA-testning för dem som ville.

Hallands sjukhus har nu, genom en arbetsgrupp, beslutat att erbjuda gratis DNA-testning. Den ska bara ges om både barnet och den dokumenterad givaren gett sitt medgivande. På så sätt kan man kontrollera att den donator som står angiven i den särskilda journalen, vilken det finns lagkrav på sedan 1985, stämmer.

DNA-test med andra än de som dokumenterats som donatorer kommer inte att göras. Hallands sjukhus kommer inte göra en fullständig genomgång av kvinnoklinikens journaler.

− Det är så stora brister i det material som är granskat kring inseminationsverksamheten att det inte bedöms som sannolikt att vi får fram en mer klargörande bild eller ny tillförlitlig information, säger Anders Åkvist, regional chefläkare och ordförande i regionens etiska råd, i ett tidigare pressmeddelande inför beslutet.

Han fortsätter:

– Därför är det inte heller etiskt försvarbart att utsätta tidigare patienter för det intrång som en så omfattande genomläsning av journalhandlingar skulle medföra, särskilt eftersom de flesta inte har haft någon kontakt med inseminationsverksamheten.

Beslutet fattades i onsdags, enligt det förslag som regionen tidigare har publicerat.

Läs även:
Ny utredning om odokumenterad insemination föreslår DNA-test
Internutredning: Kontrollen brast när sperma togs från ovetande
Efter donatorskandalen: Region Halland gör lex Maria-anmälan
Läkare tog spermier från ovetande män – minst fem barn föddes