I slutet av november förra året stängdes slutligen akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus i Lidköping, efter år av nedläggningshot. Nu hänvisas akutpatienter i stället framför allt till akuten i Skövde, som i samband med omorganisationen fick nya lokaler.

Andreas Möhlendick, ordförande, Läkarförbundets sektion på Skaraborgs sjukhus. Foto: Bild och Media

Flytten har gett färre akutbesök på Skaraborgs sjukhus. Statistik visar att dessa minskade med 14 procent under perioden januari till mars i år, jämfört med samma period förra året. Det är framför allt bland invånare i Lidköping som besöken minskat mest, med 40 procent.

Men trots minskningen har omorganisationen skapat en svår situation för personalen i Skövde. Det säger Andreas Möhlendick, ordförande i Läkarförbundets sektion vid Skaraborgs sjukhus, och Karin Svensson, vice ordförande.

– Det man kan säga är att lokalerna har blivit mycket bättre, mycket mer anpassade efter akutens behov. Problemet är att bemanningen inte stämmer ihop med de utrymmen de har. Sköterskebemanningen är alldeles för liten. Man hade räknat med att fler sköterskor skulle följa med från Lidköping, säger Andreas Möhlendick.

Bristen på sköterskor skapar stress även för läkarna, säger vice ordförande Karin Svensson.

– Det är lätt att det blir konflikter till följd, säger hon.

Ett annat problem är överbeläggning av en del av sjukhusets övriga avdelningar, vilket sätter press på akutläkarna att inte lägga in patienter, säger Andreas Möhlendick.

– Vi har en extrem beläggning, det är väldigt fullt. För läkarna, framför allt de yngre, blir det ett stort etiskt problem.

Karin Svensson instämmer:

– På natten är den här verkligheten allra störst. Det är ofta de yngre läkarna som går jourpass och hamnar i ett dilemma. Visst fanns det överbeläggning även tidigare, men nu är det överöverbeläggning med patienter som kommer från akuten.

En förklaring de ser är att även om det totala antalet akutbesök minskat så är de akutpatienter som faktiskt söker vård, från till exempel Lidköping, sjukare.

– Det gör att fler behöver läggas in. Det var man nog inte riktigt med på, säger Karin Svensson.

Andreas Möhlendick och Karin Svensson tycker att de ser att saker går i rätt riktning, men säger att det finns mycket kvar att göra.

– Läget är inte riktigt så dåligt som det var precis när sammanslagningen kom, men vi är fortfarande inte nöjda, säger Karin Svensson.

En genomgång som Nya Lidköpings-Tidningen gjort visar att personal på akutmottagningen i Skövde skrev 133 avvikelserapporter mellan öppningen den 28 november 2023 till 14 mars i år. Det handlade om allt från underbemanning till platsbrist. Ett exempel på tillbud som en läkare skrev i december 2023:

»En patient har legat 20 timmar på akuten utan tydlig plan för om patienten ska läggas in eller skrivas ut till hemmet.«

Ett annat, även det skrivet av en läkare i december:

»Beslut om att stänga barnakuten fram till 07, men på grund av av högt inflöde av vuxna så hölls barnakuten öppen hela natten.«

Carina Karlsson-Brännehed är verksamhetschef för akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus. Hon säger att det uppstod problem med arbetsbelastning och bemanning i samband med den stora förändring som gjordes, men att hon upplever att situationen har blivit bättre.

– Det gör jag. Vi arbetar med avvikelser och vi har justerat och följt upp i bemanningen. Men vi har fortfarande saker att jobba med.

Mikael Ryndel, processchef vid akutmottagningen, säger att det har varit svårt att förutse och planera för konsekvenserna av omorganisationen.

– Det är svårt att göra prognos över flöden över saker som hur många patienter som är svårt sjuka och vilken tid på dygnet de kommer. Vi har träffat ganska bra, men det är något vi behöver fortsätta arbeta med.

Både Carina Karlsson-Brännehed och Mikael Ryndel beklagar att läkare upplever press att inte lägga in patienter, men säger att det är en del i den omställning som nu ska göras.

– Vi har en pressad vårdplatssituation som vi delar med många sjukhus i landet. Det tror jag påverkar när man tar ställning om inläggning som läkare. Det är också den omställning vi ska göra, bara lägga in dem som inte klarar sig utan inläggning och hjälpa övriga att få vård på rätt vårdnivå. Men jag beklagar och förstår den känslan, när man som läkare står där med en patient. Det är ett stressmoment, säger Carina Karlsson-Brännehed.

Mikael Ryndel bekräftar bilden att akutpatienterna i allmänhet är sjukare efter omorganisationen.

– Det är de sjukaste patienterna vi har flyttat med i akutflödet från Lidköping, samtidigt ligger andelen inläggningar kvar på samma nivå.

Han säger att målet är att ha en arbetsmiljö och bemanning som gör att personalen mår bra, men att det kan ta lite tid att komma dit.

– Vi vill att alla ska kunna gå till jobbet och göra ett bra jobb, och inte må dåligt. Det behöver vi jobba med, för att det ska bli ännu bättre. Även om vi har kommit ut den akuta fasen, tar det lång tid innan allt sätter sig.

Läs mer:
Efter nedläggningen i Lidköping: larm om lång väntan på ambulans
Extra kostnad för vårdcentraler efter nedläggning av Lidköpingsakuten
Akuten i Lidköping stängd för gott – läkare väljer att lämna i protest
Stängningen av akuten i Lidköping klubbad – trots kraftiga protester
Läkare vädjar till Ivo om att utreda riskerna med stängd akut i Lidköping
Facket kluvet till beslutet att stänga akutmottagningen i Lidköping
Akuten i Lidköping ska stängas – enig nämnd bakom beslutet
Läkare riktar kritik mot ekonomisk genomlysning av Skaraborgs sjukhus

 

Besök på akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus av patienter folkbokförda inom Skaraborg, procentuell minskning januari-mars 2024 mot samma period 2023

  • Total minskning: -14 procent (-2 414 besök)
  • Grästorp: -67 procent (-108 besök)
  • Essunga: -47 procent (-103 besök)
  • Lidköping: -40 procent (-1 243 besök)
  • Vara: 24 procent (-238 besök)
  • Götene: -21 procent (-187 besök)
  • Skara: -12 procent (-163 besök)
  • Skövde: -9 procent (-351 besök)

Källa: Skaraborgs sjukhus