För två månader sedan slutade Lifs vd efter ett år på posten. Nu är även styrelseordföranden ny på posten.

– Med min erfarenhet kan jag bidra med internationella perspektiv och ser särskilt fram emot att diskutera hur vi säkerställer att patienter får tillgång till nya innovativa läkemedel, säger Emelie Antoni i en presskommentar.

Emelie Antoni har nära 25 år i läkemedelsbranschen och erfarenheter från flera ledarroller utomlands. Hon valdes in i Lifs styrelse i september 2023.

Hälso- och sjukvården samt life science i Sverige befinner sig mitt i ett paradigmskifte, framhåller hon i pressmeddelandet.

Det handlar bland annat om att precisionsmedicin och AI medför stora förbättringar, inte minst genom att vården kan få fram nya mediciner till rätt patient snabbare, menar organisationens nye ordförande.

– Det betyder också utmaningar och det kommer bli allt viktigare att samarbeta mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri, inte minst för att säkra Sveriges och Europas konkurrenskraft, säger Emelie Antoni.

Läs mer:
Lifs vd får gå – efter ett år på posten