Ett visselblåsarlarm om en misstänkt jävig divisionschef tros ha satt fart på en karusell i Region Dalarna som fortsätter att snurra. I förra veckan rapporterade Läkartidningen att Torbjörn Roos, verksamhetschef för operation, anestesi och Iva i Falun, varslats om att hans förordnande ska avslutas i förtid och att han därmed bara ska behålla sin ordinarie läkartjänst. Själv vill han inte uttala sig om vad som ligger bakom varslet för att inte påverka de fackliga förhandlingarna. Men andra har varit mer öppna. I en skrivelse från narkosläkargruppen till regiondirektör Anna Thörn märks en oro över att Torbjörn Roos blivit varslad på felaktiga grunder.

Ida Nylander. Foto: Privat

– Det finns så många frågetecken kring vad som har hänt, säger överläkare Ida Nylander, som är en av de som har skrivit under.

Hon berättar hur en medarbetare på kliniken slagit larm om misstänkt jäv kring divisionschefen Tomas Riman och en nära anhörig till honom. En granskning genomfördes, men jäv kunde inte styrkas, enligt rapporten som Läkartidningen har tagit del av.

Men historien tar inte slut där. Av den möteskallelse som Tomas Riman skickat till Torbjörn Roos – det möte då han skulle komma att varslas – framgår att visselblåsarärendet är en av anledningarna till mötet.

– Vi befarar att visselblåsarärendet har upprört Tomas Riman och att Torbjörn Roos då har utsatts för repressalier som ytterst ansvarig för verksamheten som larmet kom från, säger Ida Nylander.

Daniel Svedin. Foto: Privat

Daniel Svedin från läkarföreningen delar den bilden.

– Han har blivit beskylld indirekt för visselblåsningen och så har ledningen använt den emot honom, säger han.

Daniel Svedin har företrätt Torbjörn Roos i de fackliga förhandlingarna, som nu är satta på paus.

– Sist vi träffades meddelade arbetsgivarsidan att man hade så mycket information att behandla att de behövde mer tid för att kunna ta ett välgrundat beslut om huruvida Torbjörn Roos ska få vara kvar eller inte, säger han.

Nu har regionen också meddelat att man tillsätter en extern granskning, vilket P4 Dalarna var först med att rapportera. Regiondirektör Anna Thörn skriver i ett mejl till Läkartidningen att utredningen ska fokusera på hur Region Dalarna som arbetsgivare har hanterat visselblåsarärenden.

Det är ett besked som välkomnas av Ida Nylander. Hon hoppas att Torbjörn Roos ska få vara kvar.

– Han är en handlingskraftig chef med fötterna och hjärtat i verksamheten och han står upp för oss. Han är otroligt viktig, säger hon.

Tvingas Torbjörn Roos ändå sluta ser hon med oro på framtiden.

– Om ledarskapet sätts i gungning kan det i förlängningen leda till att folk inte vill jobba kvar, säger Ida Nylander.

För läkarföreningen är inte sista ordet sagt ännu. Från fackets sida ser man det som ett lagbrott att hänvisa till en visselblåsning i ett varsel, då visselblåsarlagen är till för att skydda individer.

– Vi ser allvarligt på det här, och finns det förutsättningar så driver vi det till Arbetsdomstolen, säger Daniel Svedin.

Läkartidningen har sökt Tomas Riman för att låta honom bemöta kritiken.

Läs också:
Chef i Dalarna tvingas sluta i förtid – tusen underskrifter på protestlista