Enkäten är en del av en undersökning som Läkartidningen tidigare har rapporterat om. I enkäten uppger 69 procent att de är mycket oroliga att besparingarna på den egna arbetsplatsen påverkar möjligheten att rekrytera och behålla personal. På samma fråga uppger 25 procent att de är lite oroliga, och 5 procent säger att de inte alls är oroliga.

Enkäten skickades ut i två omgångar vecka 9 och 10. Sammanlagt fick drygt 5 000 personer av Läkarförbundets cirka 58 000 medlemmar enkäten. Drygt 2 000 svarade, alltså en svarsfrekvens på 40 procent. Resultaten är viktade på kön och ålder.

En knapp fjärdedel, 23 procent, svarade att de på grund av arbetsbelastningen de senaste 12 månaderna, har funderat på att helt lämna läkaryrket. Det är något vanligare bland kvinnor än bland män. Svaret liknar det från arbetsmiljöenkäten 2022. Då svarade 21 procent samma sak.

I det sammanhanget kan också den senaste AT-rapporten från Sylf nämnas. Där uppgav en fjärdedel av de svarande att de övervägt att lämna yrket, och av den fjärdedelen var det nästan 70 procent som funderade på att byta bana och göra något helt annat.

Läs även:
Undersökning: Åtta av tio läkare påverkas redan av nedskärningar
Årets AT-rapport: En fjärdedel funderar på att lämna yrket (2023)
Ny undersökning: Var tredje underläkare funderar på att sluta (2022)