Det var redan 2018 som Folkhälsomyndigheten började utreda om barn bör erbjudas vaccin mot vattkoppor inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. Pandemin gjorde dock att utredningen lades på is.

När den återupptogs hösten 2022 hoppades myndigheten kunna knyta ihop säcken till sommaren 2023. Därefter fanns förhoppningar om att utredningen skulle vara klar »under 2023«.

Men nu ser det alltså ut att närma sig.

»Utredningen är i ett slutskede nu, vi räknar med att den snart ska vara klar«, uppger Sören Andersson, enhetschef på myndigheten, i ett mejl till Läkartidningen.

Om ett vaccinationsprogram skulle rekommenderas av Folkhälsomyndigheten tar det sedan ytterligare tid innan regeringen har fattat beslut om programmet och det har implementerats.

»Det är alltså sannolikt ett par år kvar innan eventuella vaccinationsprogram kan vara på plats«, skriver myndigheten på sin webbplats.

Parallellt utreder Folkhälsomyndigheten även om vaccination mot bältros, som orsakas av samma virus, kan ingå i ett särskilt vaccinationsprogram för äldre.