Vaccin mot vattkoppor ges i Sverige i dag till medicinska riskgrupper i första hand men på senare år har privat vaccination av små barn blivit allt vanligare. Detta kan komma att ändras så att alla barn vaccineras. Folkhälsomyndigheten, FHM, konstaterar nämligen i sin utredning att vattkoppor uppfyller kriterierna för nationellt vaccinationsprogram, och skickar därför ut ett förslag om att alla barn ska vaccineras på remiss.

Enligt utredningen finns säkra och effektiva vacciner för skydd mot vattkoppor tillgängliga och ett införande kan leda till att många sjukdomsfall förhindras.

– Vaccinationerna mot vattkoppor kommer att förebygga ett stort antal sjukdomsfall och därigenom vara samhällsekonomiskt effektivt. Det kommer också minska lidandet hos dem som drabbas hårdast av sjukdomen, säger Sören Andersson chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten, i en presskommentar.

Redan 2018 började FHM utreda om barn bör erbjudas vaccin mot vattkoppor inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. Men pandemin kom i vägen och gjorde att utredningen lades på is.

Om regeringen efter remissrundan går på myndighetens förslag förväntas cirkulationen av vattkoppsvirus i samhället att upphöra inom sex till åtta år. Men det kan gå snabbare. Vid ett införande rekommenderar myndigheten nämligen att en ikappvaccination genomförs bland äldre barn upp till 18 år, som inte haft vattkoppor. Om detta genomförs förväntar sig myndigheten att viruscirkulationen upphör redan inom två till tre år.

Myndigheten skriver att sjukvården behöver ge två vaccindoser för ett långsiktigt skydd, förslagsvis vid 18 månaders och 7 års ålder.

FHM har även utrett om vaccination mot bältros kan införas i det nationella vaccinationsprogrammet. Här konstaterar utredarna dock att alla kriterier inte är uppfyllda. I stället har man tagit fram en vägledning för regionerna, där myndigheten beskriver nyttan med vaccinering mot bältros och vilka överväganden som regionerna kan behöva göra.

Läs mer:
Folkhälsomyndigheten: Utredning om vattkoppsvaccin »snart klar«

Vattkoppsviruset leder ofta till bältros senare i livet

Det är ett Varicella zoster-virus som orsakar den akuta infektionssjukdomen vattkoppor och viruset vilar därefter latent i centrala, perifera och autonoma nervsystemet. I stort sett alla som växer upp i Sverige exponeras och utvecklar vattkoppor före 12 års ålder. Senare i livet kan viruset reaktiveras och orsaka bland annat infektionssjukdomen bältros. Risken för en enskild individ att utveckla bältros senare i livet är drygt 30 procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten