Karin Pettersson, mångårig chef och läkare inom kvinnovården på Karolinska universitetssjukhuset, fick tidigare i år sparken efter att en advokatutredning slagit fast att hon agerat grovt illojalt gentemot sin arbetsgivare. Kritiken i rapporten handlade bland annat om att hon inte anmält bisysslor, som hon dessutom ska ha utfört i så hög utsträckning att de hindrat henne från att utföra sitt arbete. Betalning för föreläsningsuppdrag ska också ha gått till Karin Petterssons privata konto i stället för till arbetsgivaren. Därutöver kritiserades hon i utredningen för att ha skickat privata mejl från jobbmejlen i stor utsträckning. I samband med att hon avskedades gjorde också Karolinska universitetssjukhuset en polisanmälan, gällande misstänkt bedrägeri och misstänkt trolöshet mot huvudman.

Nu har en förundersökning inletts, uppger åklagare Mats Jansson på riksenheten mot korruption. I nuläget är brottsrubriceringen tagande av muta och trolöshet mot huvudman.

– Men då ska man veta att tröskeln för att inleda en förundersökning är väldigt låg. Det är det verktyg som åklagare och polis har för att hämta in information och få grepp om vad som har hänt, säger han.

Hur länge förundersökningen kan pågå går inte att säga redan nu.

– Vi är i ett väldigt tidigt skede, och hur lång tid den kan ta beror bland annat på vad man hittar, säger Mats Jansson.

Det finns inte heller någon misstänkt i nuläget. Utredningen kommer inledningsvis att fokusera på att förstå de närmare omständigheterna i händelseförloppet.

Läkartidningen har varit i kontakt med Karin Pettersson som har avböjt att kommentera. Hon har tidigare sagt i en intervju med DN att rapporten bygger på spekulationer och gissningar och att alla hon har stämt av alla bisysslor med sin närmaste chef.

Läs också:
Ledningen granskas externt efter avskedandet på Karolinska
141 läkare och barnmorskor kräver temachefen Per Mattssons avgång
Stiernstedt utlovar extern granskning av regler om bisysslor efter protester
Facket redo för juridisk kamp för att ge sparkade chefen jobbet tillbaka
Förlossningschef sparkad för grov illojalitet – protester bland personal