Redan som barn, när han insåg att köttet på tallriken kom från djur, blev Jasper Forfang Righard vegetarian, och för några år sedan övergav han även mjölkprodukter och ägg. Veganismen har aldrig tidigare inneburit några problem eller umbäranden för honom. Inte förrän på tredje terminen på läkarprogrammet i Lund, där han förväntades dissekera ett lamm.

Jasper Forfang Righard. Foto: Privat

– Jag ville försöka hitta en annan lösning, exempelvis genom att vara med på fler obduktioner. Då skulle jag kanske kunna hämta in den kunskap som jag förlorar på att inte dissekera djur, säger han.

Jasper Forfang Righard kontaktade kursledningen för att se över möjligheten till kompletteringsuppgifter och när han inte fick gehör där valde han att skicka in en dispensansökan. »Jag är villig att göra vad som helst annat som är mer människocentrerat för att lära mig de delar kursledningen anser att jag missar«, skrev han i sin ansökan. Den fick dock avslag, vilket SVT var först med att rapportera. Lammdissektionen är viktig för att studenterna ska få ta del av organuppbyggnad på ett material så likt som möjligt de organ som finns i den levande kroppen, menade universitetet. »Då krävs organ där en relativt kort tid förflutit från dödsögonblicket, vilket kan ordnas med organ som blivit över på slakterier.«

Läkartidningen har nyligen rapporterat om att de programansvariga för landets läkarutbildningar är eniga om att studenters personliga övertygelser inte ska ge dem rätt att hoppa över obligatoriska moment. Bakgrunden var ett förslag från en grupp lärare som stött på läkarstudenter som exempelvis vägrat medverka vid aborter, vaccinationer eller att vidröra patienter av motsatt kön. Lärarna önskade större samsyn i frågan om samvetsfrihet, med huvudargumentet att examensmålen är gemensamma. Om studenter då får rätt att avstå obligatoriska moment blir utbildningen inte längre likvärdig för alla.

Jasper Forfang Righard förstår det problematiska i att ta fram olika utbildningspaket för olika personer, men tycker inte att det borde vara så svårt i just hans fall. På flera andra svenska läkarutbildningar ingår nämligen inga djurdissektioner alls. I stället använder man sig av donerade människoorgan.

– Om man vill se en samsyn kanske läkarprogrammen snarare ska jobba mot att i framtiden inte ha de här kursmomenten alls. Det funkar uppenbarligen på andra universitet att få in läromålen utan dissekering av djur och då anser jag att det är något man borde sträva efter, säger han.

Han tycker också att det är viktigt att läkarutbildningen följer med i tiden. »Historiskt har medicinbranschen byggt mycket på djur- och människoförsök som i dag skulle framstå som helt oacceptabla. Jag accepterar vår historia och kommer utan att tänka två gånger hjälpa mina patienter med alla de medel vi har tillgängliga, men kommer också sträva för en framtid där vi kan hjälpa människor i behov utan att det ska gå ut över våra övriga grannar på planeten«, skrev Jasper Forfang Righard i sin överklagan.

– Jag tror att fler och fler studenter, som skulle kunna bli jättebra läkare, kommer ha problem med att dissekera djur i framtiden. Man kan förstås inte kompromissa med kärnvärdena om att ge så bra vård som möjligt, men man måste kunna förändra utbildningen så att den går i samma riktning som samhället, säger han.

Men Överklagandenämnden för högskolan gick på universitetets linje och någon dispens blev det inte tal om. Eftersom Jasper Forfang Righard är underkänd på kursen är han nu spärrad från att fortsätta sina studier i Lund. Inför hösten har han i stället sökt alla läkarutbildningar som inte kräver djurdissektioner och har gott hopp om att kunna tillgodogöra sig det mesta av sina poäng från de fyra terminerna i Lund. Fram till dess jobbar han på ett boende för ungdomar med missbruksproblematik i Norge. Men det är inte utan vemod han flyttar bort från familjen, vännerna och studiekamraterna i Skåne.

– Det är klart att det finns en besvikelse och sorg i att lämna en utbildning som jag tycker är väldigt bra, och jag är frustrerad över att det inte har funnits mer flexibilitet kring enskilda fall.

Thomas Hellmark är vicedekan och ansvarig för läkarutbildningen i Lund.

– Vi har valt att lägga upp utbildningen i Lund på det här viset och där finns inte möjligheter för individuella anpassningar. Men det är klart att det är tråkigt att en student inte kan fortsätta, säger han till SVT Nyheter Skåne.

Läs också:
Programledningarna eniga: Ingen rätt till samvetsfrihet för studenter
Lärare: Tillåt inga anpassningar efter studenters egna övertygelser
Debatt: Nej till samvetsfrihet för läkarstudenter