Åklagaren lägger ner förundersökningen mot Beata Oscarsson, i dag smärtläkare på Skaraborgs sjukhus i Lidköping, som Läkartidningen uppmärksammat i flera artiklar.

Hon polisanmäldes för dataintrång, efter att ha varit med och sammanställt en avidentifierad lista över patienter som räddats till livet på den numera nedlagda akutmottagningen i Lidköping.

Beata Oscarsson, som fick beskedet i förra veckan, är inte särskilt förvånad.

– Jag kan väl säga att det var ett förväntat utfall. Något dataintrång har aldrig skett, vilket jag har redogjort för.

Syftet med listan var att visa beslutsfattarna vikten av att bevara akutmottagningen i Lidköping, som under längre tid varit under nedläggningshot. Datainsamlingen avslutades 2015.

Den ursprungliga polisanmälan gällde enbart dataintrång men kompletterades senare även med brott mot tystnadsplikten. Åklagaren har nu valt att lägga ner förundersökningen för båda brottsrubriceringarna. Ett eventuellt dataintrång är redan preskriberat och vad gäller brott mot tystnadsplikten finns inget skäl att tro att något brott har begåtts, skriver åklagaren i sitt beslut.

»Det bedöms stå klart att de uppgifter som förundersökningen har avsett har kunnat lämnas/röjts till aktuella personer inom sjukhusets organisation och ledning utan att någon enskild eller närstående till enskild lidit men.«

Beata Oscarsson säger att hon inte tror att hon hade blivit fälld oavsett om förundersökningen blivit till ett åtal.

– Jag har svårt att tänka mig att jag hade blivit straffad för att ha rapporterat en allvarlig patientsäkerhetsrisk. Det är något som jag som medicinsk personal är skyldig att göra. Men det är ändå skönt att det är utrett.

Tidigare i våras utsågs Beata Oscarsson till »Årets visslare« av Sjukhusläkarna.