I en extern granskning av förlossningsvården på Karolinska universitetssjukhuset slog utredarna Göran Lingman och Andrea Borgström förra våren fast att arbetsmiljön var dålig, med hög belastning och ett negativt ledarskap. Utredarna höll också en presentation för personalen under våren 2023 där de berättade om sina slutsatser utifrån en Powerpoint-presentation. Men den skriftliga rapporten utifrån granskningen blev däremot diarieförd först nästan ett år senare, när den började begäras ut i kölvattnet efter förlossningschefen Karin Petterssons avskedande. Förslagen på åtgärder skickades också till dåvarande sjukhusdirektör Björn Zoëgas hemadress, vilket han själv har bekräftat. »Varför det blev så kommer jag inte ihåg«, skrev han nyligen i ett mejl till Dagens Nyheter.

Hanteringen ifrågasätts i en anmälan till Justitieombudsmannen, JO. Läkaren som ligger bakom anmälan anser att det är fel att Björn Zoëga »aktivt bett att få en rapport … som sjukhuset betalat över 600 000 kronor för skickad till sin hemadress«. Hela förfarandet tolkar läkaren som att Björn Zoëga »velat hålla rapportens innehåll hemligt och att det inte var ett misstag att den inte diariefördes«. Vidare ställer sig anmälaren frågan hur många andra rapporter, dokument och handlingar som rör sjukhuset som fortsatt hemlighålls. »Sannolikheten att detta är en engångshändelse är väldigt liten«, menar läkaren.

Nu väljer JO att granska hur det hela har gått till. Myndigheten har begärt att sjukhusets styrelse yttrar sig över det som förs fram i anmälan och att man redogör för handläggningen och relevant lagstiftning. Senast den 19 juni ska styrelsen ha inkommit med svar.

Läkartidningen har varit i kontakt med läkaren som anmält det inträffade.

– Jag är glad att JO går vidare och utreder ärendet. Från Karolinskas sida hoppas jag såklart att man medverkar till utredningen, men också att man tittar på vad som mer kan ha undanhållits de senaste åren, säger läkaren.

Läs också:
Rapport varnade för bestraffningar: »Karolinska struntar i resultaten«